“İntiharın önlenmesinde medyanın rolü önemli”

İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen İntiharı Önleme İl Kurulu toplantısında medyanın intiharların önlenmesindeki rolüne dikkat çekildi.

“İntiharın önlenmesinde medyanın rolü önemli”

İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen İntiharı Önleme İl Kurulu toplantısında medyanın intiharların önlenmesindeki rolüne dikkat çekildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 23:00
“İntiharın önlenmesinde medyanın rolü önemli”

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Arif Pilgir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Barış, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Bahadır Ünlü ve Çorum’da bulunan basın-yayın organlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda intiharların medyada yer alış şeklinin önemine değinildi.

İl Sağlık Müdürü Sobacı, bir sağlık problemi olan intiharın önemli bir toplumsal sorun olduğunu anlatarak, “Kitle iletişim araçlarının güçlü bir yönlendirme etkisi var. Medyanın buradaki sorumluluğu çok önemli” diyerek, intiharların önüne geçilebilmesi adına bir risk haritası oluşturmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Toplantıda Dr. Ebru Çobanoğlu, intiharların nedeni ve önlenmesine dair detaylı bir sunum yaptı. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her yıl 800 bin kişinin intihara bağlı olarak hayatını kaybettiğini söyleyen Çobanoğlu, “2030 yılında1 milyonun üstüne çıkacağı öngörülüyor. 15-29 yaş aralığında ölümlerin ikin en sık nedeni intiharlardır. İntiharların yüzde 79’u düşük ve orta gelirli ülkelerde” dedi.

Çorum’da 2013-2017 yılları arasında meydana gelen intiharların nedenleri arasında hastalık, aile geçimsizliği, geçim zorluğu, hissi ilişki ve istediği kişi ile evlenememe gibi etkenler yer alırken, intiharların büyük bir kısmının nedeninin ise bilinmediğini anlatan Çobanoğlu, “Sorumlu habercilik anlayışı ile sunulan intihar haberlerinin intihar oranlarını artırmadığı, hatta önleyici olabileceği biliniyor. Olumsuz yaşam koşulları olmasına karşın intihar düşünceleri ile başa çıkabilmiş kişilerle ilgili haberler yapıldığında önleyici olabileceği görülmüştür” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)