İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odası’ndan TKDK’ya ziyaret

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğü’nde, IPARD II Üçüncü Başvuru Çağrı ilanına yönelik bilgilendirme yapmak amacıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası üyeleriyle toplantı yapıldı. Toplantıya İnşaat Mühendisleri Odası Çorum İl temsilcisi Özgür Kılıç ve Mimarlar Odası Çorum İl Temsilcisi Ulaş Tokgöz de katıldı.

İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odası’ndan TKDK’ya ziyaret

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğü’nde, IPARD II Üçüncü Başvuru Çağrı ilanına yönelik bilgilendirme yapmak amacıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası üyeleriyle toplantı yapıldı. Toplantıya İnşaat Mühendisleri Odası Çorum İl temsilcisi Özgür Kılıç ve Mimarlar Odası Çorum İl Temsilcisi Ulaş Tokgöz de katıldı.

12 Ocak 2018 Cuma 01:38
İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odası’ndan TKDK’ya ziyaret

TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, “2017 yılı Aralık ayında kendi mekânlarında bizleri misafir eden her iki oda başkanını ve değerli üyelerini bu defa koordinatörlüğümüzde misafir ediyor olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

TKDK’nın IPARD II Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıktığını belirten Yalvaçer, 42 ilin kullanımına tahsis edilen ve 252 milyon Avroya yaklaşan bir çağrı bütçesi olduğunu, illerin kullanımına ayrılmış özel bir bütçe bulunmadığını, doğru hazırlanmış ve hata içermeyen projelerin sıralama kriterlerinden alacakları yüksek puana göre sözleşme imzalamaya hak kazanacağını, süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi sektörlerindeki projeler için sıralama kriterleri puanlamasında proje maliyetlerinin 30 puana kadar katkı sağladığını ve bu nedenle yapım işleri maliyetlerinin düşürülmesinin önem arz ettiğini söyledi.

Yerinde Kontrol Birim Amiri Mustafa Akdoğan tarafından gerçekleştirilen sunumla IPARD II Üçüncü Başvuru Çağrısına yönelik bilgilendirme yapıldı. İnşaat maliyetlerinin düşürülmesi, metraj hatalarının giderilmesi, çağrı kapsamındaki değişiklikler ve IPARD I döneminde edinilen tecrübelere yönelik paylaşımlarda bulunuldu. Hazırlanacak projelere yönelik beklentiler aktarılarak, sorular cevaplandırıldı.

Toplantı sonrasında teknik gezi kapsamında, TKDK tarafından Mecitözü ilçesinde desteklenen, IPARD I döneminde hayat bulan Hüseyin Erdoğan’a ait 80 başlık süt üretim işletmesi, Elvan Güngören’e ait 120 başlık süt üretim işletmesi ve IPARD II 1. çağrısında sözleşme imzalanan ve halen inşaatı devam eden Güner Koca’ya ait 48 başlık süt üretim işletmeleri ziyaret edildi.

(Haber Merkezi)