İncesu ve Alacahöyük’ün bakımı için adım atılacak

İl Genel Meclisi, Temmuz ayının üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

İncesu ve Alacahöyük’ün bakımı için adım atılacak

İl Genel Meclisi, Temmuz ayının üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 00:21
İncesu ve Alacahöyük’ün bakımı için adım atılacak

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda Halil İbrahim Kaya başkanlığında dün 11:00’de yapılan oturum, açılış yoklaması ile başladı.

İl Genel Meclisi’nin bir önceki birleşimine ait tutanak özetinin okunmasının ardından gündem dışı söz alan Meclis Üyeleri Mustafa Çelik ve Arif Çamiçi, ortak hazırladıkları yazılı önerge ile Ortaköy İncesu Kanyonu’ndaki ortak kullanım alanlarının bakımsız olduğunu ve buraların bakımı için görevli kişilerin tahsis edilmesi konusunda adım atılmasını istediler.

İl Genel Meclisi Başkanı Kaya ise önergeye Alacahöyük’teki ortak kullanım alanlarını dâhil ederek, Meclis’in onayına sundu. Söz konusu önerge üyelerin oy birliğiyle Plân ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Daha sonra Yusuf Kaya ve Celalettin Aksan imzalı bir başka yazılı önergede ilimizdeki okul binası sayısı, atıl durumdaki okulların köy tüzel kişiliğine devredilerek köy konağı, düğün ve nişan gibi etkinliklere tahsis edilip edilemeyeceği konusunun araştırılması talep edildi.

Söz konusu yazılı önergenin de görüşülmek üzere, Eğitim Komisyonu’na havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Bu bölümde ilk olarak Çorum Merkez’e bağlı Uğrak Köyü’nde yaşanan hayvan ölümlerinin Derinçay ve Yılgınözü çaylarının kirliliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan rapor, Komisyon Başkanı Ahmet Tuna tarafından Meclis üyeleriyle paylaşıldı.

Ardından ise Haziran ayında Turizm Komisyonu’na havale edilen, “Bayat İlçesinin Turizm Değerleri” konulu rapor hakkında Komisyon Başkanı İkram Şahin bilgi sundu.

Gündemin bir sonraki maddesinde ise 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi gereğince, Oğuzlar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti’nde boşalan üyeliğe yeni bir üyenin seçilmesi görüşüldü. Bu göreve İl Genel Meclisi AKP Grup Başkanı Abdullah Meteoğlu’nun önerisiyle Hasan Çoçak, oy çokluğuyla seçildi.

Genel Meclisi’nin dünkü toplantısının son gündem maddesinde ise Merkez İlçe’ye bağlı Seydim, Ortaköy’e bağlı Karahacip ve Sungurlu’ya bağlı Demirşeyh köylerine ait yerleşik alanı ve civarı sınır tespitinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

(Recep SERBES)