İncesu Kanyonu’nun bakım ve temizliğini Özel İdare yürütecek

İl Genel Meclisi, Ağustos ayının dördüncü toplantısını gerçekleştirdi.

İncesu Kanyonu’nun bakım ve temizliğini Özel İdare yürütecek

İl Genel Meclisi, Ağustos ayının dördüncü toplantısını gerçekleştirdi.

04 Ağustos 2017 Cuma 22:27
İncesu Kanyonu’nun bakım ve temizliğini Özel İdare yürütecek

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda Halil İbrahim Kaya başkanlığında dün 11:00’de yapılan oturum, açılış yoklaması ile başladı.

İl Genel Meclisi’nin bir önceki birleşimine ait tutanak özetinin okunmasının ardından gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanı Haydar Erdem, Mecitözü-Merzifon karayolunun Kaymakcı civarında bulunan keskin virajların özellikle çiftçileri zorladığını belirterek, bazı noktalara menfeze ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Haydar Erdem sözlü önergesinde, daha önce Karayolları ağında bulunan ve şu an Özel İdare sorumluluk alanında bulunan yolun bir an önce iyileştirilmesi için çalışma yapılmasını talep etti. Haydar Erdem, ilgili komisyonun bölgede inceleme yapmasını önerirken, İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya ise söz konusu yolla ilgili olarak Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden bilgi alındıktan sonra daha somut hareket edilebileceğini söyledi.

Ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Bu bölümde ilk olarak Uğurludağ, Yenicamii Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait 6.233 m2 yüzölçüme sahip, şehir imar plânında ilköğretim okul yeri olarak işaretli taşınmazın, 2017 yılı Temel Eğitim Kurumları yatırım programında yer alan 12 derslikli ilkokul yapılmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. maddesine istinaden Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması hususu görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra ise Temmuz ayında Plân ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen üç farklı rapor hakkında Komisyon Başkanı Mustafa Çelik tarafından Meclis üyelerine bilgi sunuldu.

Mustafa Çelik ilk olarak Merkez İlçe Tepecik mahallesinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait 2022 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 10.443,16 m² yüzölçüme sahip, “Şehir İmar Planında Okul Alanı olarak işaretli” arsa vasıflı taşınmazın, İl Millî Eğitim Müdürlüğü adına tahsis edilmesinin uygun bulunduğunu aktardı.

Çelik daha sonra Sulama projesine başlanılması ve mahkeme sürecinin devam etmesi nedeniyle, 2017 yılı performans programına alınan Osmancık İlçesi Aşağızeytin ve Yukarızeytin köylerine yer üstü kapalı sistem sulama işinin programdan çıkartılmaması, Osmancık İlçesi Hanefi ve Konaca köylerine mevcut havuzdan damlama sulama tesisi yapım işinin ise bütçe imkânları ölçüsünde 2018 yılı performans programına alınmasının Plân ve Bütçe Komisyonunca uygun bulunduğu bilgisini verdi.

Plân ve Bütçe Komisyonu Başkanı Çelik son olarak Ortaköy İlçesi İncesu Kanyonu’nda bulunan mescit, tuvalet, lavabo ve kameriye gibi ortak kullanım alanlarının temizlik ve bakımlarının İl Özel İdaresi tarafından yapılması, vatandaşlarca kullanılan içme suyu ödemesinin köy muhtarlığınca karşılanma imkânı olmadığından içme suyu parasının İl Özel İdaresi tarafından karşılanmasının Komisyon tarafından uygun görüldüğünü belirterek, “Belirtilen bu hususlar İl Özel İdaresi tarafında gerçekleştirilemeyecek ise, hizmetlerin yerinden ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için, İncesu Kanyonu ve Alacahöyük turizm alanlarının İlçelerin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine devredilmesi Plan ve Bütçe Komisyonunca uygun bulunmuştur.” dedi.

Her üç Komisyon raporu oylanarak kabul edildi.

(Recep SERBES)