İlhan Yaşar: “Öğretmenlik mesleği saygınlığını yitiriyor”

Eğitim-İş Şube Başkanı İlhan Yaşar, 1993'ten bu yana tüm dünyada ve ülkemizde 5 Ekim tarihinin “Dünya Öğretmenler Günü” olarak kutlandığı anımsatarak, “Ne yazık ki Türkiye’de öğretmenlerin hak ettiği ilgi ve değeri gördüğünü, taleplerinin karşılandığını söylemek mümkün değildir. AKP iktidarı sayesinde öğretmenlik mesleği her geçen gün itibar kaybetmektedir.” şeklinde konuştu.

İlhan Yaşar: “Öğretmenlik mesleği saygınlığını yitiriyor”

Eğitim-İş Şube Başkanı İlhan Yaşar, 1993'ten bu yana tüm dünyada ve ülkemizde 5 Ekim tarihinin “Dünya Öğretmenler Günü” olarak kutlandığı anımsatarak, “Ne yazık ki Türkiye’de öğretmenlerin hak ettiği ilgi ve değeri gördüğünü, taleplerinin karşılandığını söylemek mümkün değildir. AKP iktidarı sayesinde öğretmenlik mesleği her geçen gün itibar kaybetmektedir.” şeklinde konuştu.

06 Ekim 2016 Perşembe 00:34
İlhan Yaşar: “Öğretmenlik mesleği saygınlığını yitiriyor”
Kısa adı Eğitim-İş olan Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Şube Başkanı İlhan Yaşar, 5 Ekim 1966 tarihinde ILO ve UNESCO tarafından gerçekleştirilen ortak toplantıda,  öğretmenlerin okul ve toplum içindeki işlevleri ve sorunlarının uluslararası düzeyde ele alındığını ve öğretmenlerin statüsüne ilişkin bazı tavsiye kararlarının kabul edildiğini hatırlatarak, “Tavsiye kararlarının alındığı tarihin yıldönümleri de Eğitim Enternasyonali'nin kararı ile 1993'ten bu yana tüm dünyada ve ülkemizde 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu belge Türkiye tarafından kabul edilmesine karşın, ülkemizde öğretmenlerin hak ettiği ilgi ve değeri gördüğünü, taleplerinin karşılandığını söylemek mümkün değildir.” dedi.
Eğitim-İş Şube Başkanı İlhan Yaşar, muhalif ve örgütlü öğretmenlerin devletin gözünde sakıncalı görüldüğünü belirterek, “Öğretmen, kendisini daha da yetiştirecek ve toplumda saygınlığını sürdürecek maddi olanaklardan yoksun bırakılmakta; öğretmenin mesleki ve demokratik haklarını savunacağı örgütlenme hakkı engellenmektedir. Küresel güçler ve onlarla aynı doğrultuda hareket eden siyasi kadrolar, eğitimi çökertirken öğretmeni de ezmektedir.” diye konuştu.
Öğretmenlerin toplumsal statüleri ile ekonomik, sosyal ve özlük haklarının, AKP iktidarı döneminde ciddi şekilde gerilediğini kaydeden İlhan Yaşar, konuya ilişkin açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:
“Eğitim sisteminde yaşanan köklü değişiklikler, 4+4+4 gerici eğitim yasasıyla Öğretim Birliği’ne vurulan darbe, okul dönüşümleri, siyasi kadrolaşma, yandaş yönetici atama gayreti, eğitimin dini referanslara göre şekillendirilmek istenmesi öğretmenlerin yaşadığı sorunları daha da derinleştirmiştir.
Öğretmen yetiştirme süreci siyasallaştırılarak çökertilmiş, öğretmenliğin saygınlığı da bundan büyük zarar görmüştür. Son yıllarda siyasi iktidar tarafından öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyen söylem ve tutumların süreklilik kazanması, Alo 147 gibi isimsiz ihbar hatlarının kurulması,  öğretmene yönelik şiddet eylemlerini artırmıştır. Bu tür olaylar sonucunda hayatını kaybeden ya da ciddi sağlık problemleri yaşayan öğretmenler bulunmaktadır. Meslek grupları içinde öğretmenlik mesleği, AKP iktidarları döneminde sistematik bir şekilde aşağılara çekilmiştir. 2002 yılında en düşük devlet memuru maaşından yüzde 100 daha fazla maaş alan öğretmen, bugün en düşük devlet memuru maaşını almaktadır. Yaşadığımız bütün sorunlara rağmen bütün öğretmenlerimizin, eğitim ve bilim emekçilerinin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.”
(Recep SERBES)