İlahiyat Fakültesi öğrencilerine “pedagojik formasyon” müjdesi

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin ikili anlaşma sayesinde Amasya’dan aldığı pedagojik formasyon eğitiminin YÖK Genel Kurulu kararı sonrasında kendi bünyesinde açılacak lisans programları ile alabileceği belirtildi.

İlahiyat Fakültesi öğrencilerine “pedagojik formasyon” müjdesi

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin ikili anlaşma sayesinde Amasya’dan aldığı pedagojik formasyon eğitiminin YÖK Genel Kurulu kararı sonrasında kendi bünyesinde açılacak lisans programları ile alabileceği belirtildi.

04 Temmuz 2017 Salı 21:57
İlahiyat Fakültesi öğrencilerine “pedagojik formasyon” müjdesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) İlahiyat Fakülteleri’nin lisans programlarında pedagojik formasyon dersleri verilmesine karar verdi.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada İlahiyat/İslami İlimler/İslam ve Din Bilimleri Fakülteleri’nin 2001 yılına kadar öğretmen adayı yetiştiren kurumlar kapsamında görülerek bu fakültelerde lisans eğitim programları içinde pedagojik formasyon derslerinin verildiği hatırlatıldı.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları’nın uygulanmasına son verilip 1997-1998 öğretim yılından itibaren Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları’nın uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, söz konusu fakültelerin de alan fakültesi kapsamında görüldüğü belirtilen açıklamada “Daha sonra Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının 2009 yılında kapatılarak alan fakültelerinin öğrenci ve mezunları için yeniden Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarının açılmasıyla birlikte, İlahiyat/İslami İlimler/İslam ve Din Bilimleri Fakültelerinin öğrenci ve mezunları da söz konusu sertifika programına katılmak zorunda kalmışlardır. Bu kapsamda Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencileri formasyon eğitimlerini eğitimleri sürecinde ya da lisans eğitimlerini tamamlamalarının ardından ikili anlaşma yaptığımız Amasya Üniversitesi’nden alıyorlardı. Amasya Üniversitesi, öğrencilerimize formasyon eğitiminin verilmesi sürecinde başta öğrencilerimize gerekli kontenjanın sağlanması hususu olmak üzere pek çok konuda olumlu ve yapıcı bir yaklaşımla her türlü kolaylığı göstermiştir” görüşüne yer verildi.

Bu kapsamda asıl müjdeli haberin YÖK tarafından alındığı belirtildi. YÖK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada İlahiyat/İslami İlimler/İslam ve Din Bilimleri Fakülteleri’nden fakültelerinin işlevinin ve lisans programlarının tekrar eski statüsüne kavuşturulması yönündeki yoğun taleplerinin dikkate alınarak 07.06.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar şu şekilde açıklandı:

“a) İlgili fakültelerin mevcut lisans programlarının toplam yerel kredilerinin, ilgili kurullarca maksimum 150 kredi olarak belirlenmesine, lisans programı içine minimum 25 kredi tutarında pedagojik formasyon derslerinin yerleştirilmesine, böylece toplamda 175 krediyi geçmemek kaydıyla gerekli koşulları sağlayan fakültelerde, söz konusu uygulamanın yapılabilmesi için düzenlenecek kredi miktarını gösteren lisans programlarının, Yükseköğretim Kurulu’na gönderilerek onay alınması ve 2017-2018 öğretim yılından itibaren de yeni lisans programlarının uygulanmasına,

b) Halen adı geçen fakültelerde lisans eğitimine devam eden hazırlık sınıfı ve 1. Sınıf öğrencileri için de programa eklenen yeni pedagojik formasyon derslerini alabilecekleri düzenlemelerin yapılabileceğine; ancak bunlar için ayrıca düzenlenecek ders programının Yükseköğretim Kurulu’na gönderilerek onay alınması gerektiğine karar verildiği duyurulmuştur. YÖK’ün aldığı bu müjdeli kararın öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyoruz”

(Volkan SINAYUÇ)