İl Genel Meclisi’nde anıt ağaçlar görüşüldü

İl Genel Meclisi’nde 6 Mayıs 2018 tarihinde Turizm Komisyonuna havale edilen, Anıt Ağaç konusuyla ilgili incelemede bulunan Turizm komisyonu hazırladığı raporu meclis üyelerine sundu.

İl Genel Meclisi’nde anıt ağaçlar görüşüldü

İl Genel Meclisi’nde 6 Mayıs 2018 tarihinde Turizm Komisyonuna havale edilen, Anıt Ağaç konusuyla ilgili incelemede bulunan Turizm komisyonu hazırladığı raporu meclis üyelerine sundu.

05 Haziran 2018 Salı 21:45
İl Genel Meclisi’nde anıt ağaçlar görüşüldü

Komisyon adına bilgi veren Turizm Komisyonu Başkanı İkram Şahin, anıt ağacın; yaş, çap ve boy itibariyle kendi türünün alışılagelmiş ölçülerinin çok üzerindeki boyutlara ulaşan, yöre tarihinde, kültür ve folklorunda özel yeri bulunan; geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilecek uzunlukta doğal ömre sahip ağaçlarlar olduğunu ifade etti.

1, 2 ve 3 ağaç ya da ormanların, özellikle anıt niteliğindeki ağaç ya da meşcerelerin, yörede yaşayan insanlar açısından, görkemli görünüşleriyle saygı duyulan doğal eserler olarak kabul edilmelerinin, tarih boyunca toplumların ekonomik ve kültürel yaşamlarını etkilemeleri ilkçağ toplumları tarafından şan, şeref, zenginlik ve büyüklüğün göstergesi sayılmaları, mitoloji ve destanlara konu olmaları, bazı devletlerin bayraklarında ağaç ve yaprak motifleri olarak yer almaları, devletlerarasında yapılan antlaşmalarda simge olarak kullanılmaları ve bulundukları yörelere turizm yönünden katkıda bulunmaları açısından taşıdıkları özelliklerin, onları önemli kıldığını anlatan Şahin, tabiat varlığı olan anıt ağaçların tespit, tescil ve ilan süreçlerini yürütme görevinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne verildiğini Osmancık Merkez Yeni Mahallede 15 tane Melengiç Ağacı, Palabıyık Köyü 130 ada 213 parselde yer alan 1 adet karaçam ağacı, Sungurlu Şeker Hacılı Köyündeki 1 adet boylu ardıç ağacı ve Bayat’ta bulunan sakız ağaçlarının tescil işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

(Erkan BAYATLI)