“İhtiyaç fazlası ziraat mühendisleri işsiz geziyor”

Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, ülkemizdeki tarımsal eğitim-öğretim alanındaki ilk adımın 10 Ocak 1846 tarihinde Mekteb-i Zirai Şahane’nin kurulmasıyla atıldığını anımsatarak, “Türkiye'de tarımsal öğretimin 171 yılı aşkın bir süredir devam etmekte olması, tarımsal öğretimin verimli bir şekilde değerlendirildiği anlamına ne yazık ki gelmemektedir. Tarımsal öğretimde en temel sorun, şüphesiz kaliteli elemanlar yetiştirememekten kaynaklanmaktadır.” dedi.

“İhtiyaç fazlası ziraat mühendisleri işsiz geziyor”

Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, ülkemizdeki tarımsal eğitim-öğretim alanındaki ilk adımın 10 Ocak 1846 tarihinde Mekteb-i Zirai Şahane’nin kurulmasıyla atıldığını anımsatarak, “Türkiye'de tarımsal öğretimin 171 yılı aşkın bir süredir devam etmekte olması, tarımsal öğretimin verimli bir şekilde değerlendirildiği anlamına ne yazık ki gelmemektedir. Tarımsal öğretimde en temel sorun, şüphesiz kaliteli elemanlar yetiştirememekten kaynaklanmaktadır.” dedi.

11 Ocak 2017 Çarşamba 23:59
“İhtiyaç fazlası ziraat mühendisleri işsiz geziyor”

10 Ocak tarihinin aynı zamanda Ziraatçiler Günü olarak kutlandığını belirten Necati Gül, yayımladığı mesajında şu görüşleri paylaştı:

“Özellikle, 1980li yıllardan sonra ziraat fakülteleri plansız bir biçimde açılmış ve öğrenci kontenjanları kapasitenin çok üzerinde artırılmıştır. Bunlara karşın, öğretim elemanları aynı oranda artmamış bunun doğal sonucu olarak eğitim kalitesi olmuşuz yönde etkilenmiştir. Diğer yandan, ziraat fakültelerinden mezun olan ihtiyaç fazlası ziraat mühendisleri işsizlik problemi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum, birçok ziraat mühendisini eğitim-öğretim alanlarıyla doğrudan ilgili olmayan iş saha alanına kaymalarına yol açmıştır. Ziraat fakültelerinde lisans seviyesinde branşlaşma, bazı bölümlerden mezun olan ziraat mühendislerinin ilgili diğer meslek grubundaki fakülte mezunları ile rekabetini de hızlandırmıştır. Zootekni ve Su Ürünleri bölümlerinden mezun olanlar veteriner hekimler, Tarım Ekonomisi bölümünden mezun olanlar iktisatçılar, Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olanlar çevre ve orman mühendisleri, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden mezun olanlar inşaat mühendisleri, Tarım Makineleri bölümünden mezun olanlar Makine mühendisleri ve Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olanlar ise Gıda ve Kimya mühendisleri ile rekabet etmek zorunda kalmışlardır. Oysa, birçok Avrupa ülkesinde ihtiyaca cevap verebilecek sayıda ziraat mühendisi yetiştirilmekte ve onların istihdam alanlarını genişletmek amacı ile lisans seviyesinde bölümlere ayrılma ve branşlaşma sınırlı tutulmaktadır.

Her geçen gün gelişen bilimsel ve teknolojik imkanlarla birlikte, dünyada tarımsal üretim, tüketim ve iktisadi dengeler çok çabuk değişmekte ve gelişmektedir. Son yıllarda tarımda rekabet ve sürdürülebilirlik ön plana çıkmış;  iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki artış,  hızlı nüfus artışı  ve  küresel  ticari ilişkiler dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarıma  yön veren unsurları oluşturmuştur.  Dünya ülkeleri ile rekabet edebilmek için kaynaklarımızı etkin, ekonomik ve verimli kullanarak yeni politikalar üretmek zorundayız.  Bu yolda başarıya ulaşmak için iyi yetişmiş kadroya ihtiyacımız vardır.  Bu kadro tarım sektörünün talebine cevap verecek ve bilgilerini sahaya aktarabilecek donanımda olmalıdır.

Bilginin en değerli sermaye olduğu günümüzde bilim adamlarımız başta olmak üzere Mühendis, Tekniker, Teknisyen ve sektörde faaliyet gösteren tüm paydaşların 10 Ocak Ziraatçılar Günü’nü kutlarım.”

(Recep SERBES)

banner303

banner155