05 Mart 2014 Çarşamba 22:33
“Hükümet taleplerimizi görmezden geliyor”
İŞKUR İl Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, AKP hükümetinin etrafında kümeleşen eş, dost, akraba, çocuk ve yandaşların ise devlet olanaklarıyla nasıl zenginleştirildiği, yağmanın ve yolsuzlukların bir bir ortaya çıktığı bir sürecin yaşandığını anlatan Alper, bütçe görüşmeleri sürecinde talepleri görmezden gelerek kamu emekçilerine %3”lük zamları reva gören AKP hükümetinin ülkenin kaynaklarını nerelere aktardığının 17 Aralık’ta bir kez daha açığa çıktığını söyledi.

Son süreçte usulsüz pirim, teşvik ve sağlık harcamaları ile işverenlere verilmeyen cezalar nedeniyle SGK’nın kamuyu beş milyarın üzerinde zarara uğrattığının Sayıştay raporlarına yansıdığını, kurum başkanlığının yaptığı temsili harcamalarında 1.6 milyon TL’nin akıbetinin Meclis gündemine taşındığını anlatan Ertuğrul Alper, “Her alanda olduğu gibi bu alanda da Hükümetin ve Kurum yöneticilerinin tutumu işverenlere kıyak, emekçilere gelince hak gaspı olmaya devam etmektedir.

666 sayılı KHK ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve İŞ-KUR başta olmak üzere işkolumuzdaki birçok kurumda çalışan büro emekçilerinin 2013 yılı içerisinde fazla mesai, ek ödeme, ikramiye, vekâlet ücreti v.b kalemlerde ödemelerin kaldırılması sonucunda 5000 ile 10000 TL arasında ücret kayıplarının yaşanmasına neden olunmuştur” dedi.

Kararnamenin bazı maddelerine ve kamu emekçilerinin mali haklarını düzenleyen kısımlarına Anayasaya aykırılık gerekçesiyle ana muhalefet partisi tarafından iptal davası açıldığını kaydeden Alper, Anayasa Mahkemesi’nin 10.10.2013 tarihinde yayınlanan gerekçeli kararıyla; kurumların teşkilat kanunlarında belirlenen döner sermaye payı, ikramiye, ek ödeme, vekâlet ücreti gibi demelerin kaldırılmasını getiren kararname hükümlerinin iptal edildiğini hatırlattı.

Anayasa Mahkemesi’nin yayınlanan gerekçeli kararına göre SGK ve İŞ-KUR emekçilerinin ikramiyelerinin ödenmesi önünde hiçbir engel kalmadığını belirten Alper, açıklamasında şunları dile getirdi: “Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı yerel mahkemelerin verdiği kararları dahi uygulamayarak suç işlemeye devam etmektedir.

Son günlerde İŞ-KUR emekçilerinin hak arayışları karşısında Ankara, İstanbul, İzmir gibi metropol iller başta olmak üzere birçok ilde idareciler tarafından uygulanan baskı, soruşturma, fiili müdahaleler ve sürgünlerle çalışma barışı bozulmakta ve çalışanların hak arama mücadelesi engellenmeye çalışılmaktadır.

Kurumda işe yerleştirme sayılarının artırılması performans göstergesi olarak belirlenmiş, çalışanlardan ne pahasına olursa olsun işe yerleştirme sayılarının artırılması istenmektedir. Bu sayıları tutturamayan personellerin savunması alınarak disiplin soruşturması başlatılmakta bu da yetmezmiş gibi başka hizmet merkezlerine sürgün edilmektedirler. Bu tür uygulamalara sendikamız tarafından derhal müdahale edilerek yapılan haksız uygulamaların önüne geçilmektedir.

İMD’lere kamuoyunda müjde olarak verilen kadroya alınma sürecinin altında kadrolu çalışmanın karşılığı olarak mevcut gelirlerinin 1/3’ünden vazgeçmelerini getiren sözleşmeler dayatılmıştır. Bugün İMD’lere dayatılan bu uygulama yarın kamuda emekçilere sıfır zam ve maaşların düşürülmesi mantığının önünü açan bir düzenleme olarak değerlendirilmelidir. İMD’lerin yaşadığı bu hak kayıplarına karşılık sendikamız tarafından davalar açılmış ancak davalar henüz sonuçlanmamıştır. Bireysel dava açmak isteyen arkadaşlarımıza da sendikamız tarafından hukuki yardımlar yapılmaktadır.

Bugün tüm illerde yaptığımız basın açıklamalarıyla, Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı ile İŞ-KUR Genel Müdürlüğü’nü bir kez daha uyarıyoruz;

Anayasa Mahkemesi ve İdari yargı kararlarının gereğini yerine getirerek, çalışanların ikramiyelerini ödemeye ve diğer taleplerine kayıtsız kalmamaya davet ediyoruz.”
(Erkan BAYATLI)
Son Güncelleme: 05.03.2014 22:33