“Hükümet masaya yeni ve yüksek teklifler getirmeli”

Kamu İşveren Heyeti’nden oransal zam teklifleri dışında hem 2016 hem de 2017 yılı için mali ve sosyal haklar alanında yeni teklifler sunmasını istediklerini belirten Saatcı, “Kamu İşveren Heyeti’nin 11 hizmet kolunda gece gündüz çalışan kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak teklifler paketiyle masaya gelmesini sağlama mücadelemize devam ediyoruz” dedi.

“Hükümet masaya yeni ve yüksek teklifler getirmeli”

Kamu İşveren Heyeti’nden oransal zam teklifleri dışında hem 2016 hem de 2017 yılı için mali ve sosyal haklar alanında yeni teklifler sunmasını istediklerini belirten Saatcı, “Kamu İşveren Heyeti’nin 11 hizmet kolunda gece gündüz çalışan kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak teklifler paketiyle masaya gelmesini sağlama mücadelemize devam ediyoruz” dedi.

18 Ağustos 2015 Salı 23:25
“Hükümet masaya yeni ve yüksek teklifler getirmeli”

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Tahir Eşkil,Toç Bir-Sen Şube Başkanı Arzu Özkader, Bem Bir-Sen Şube Başkanı Burhan Şahin, Büro Memur-Sen Şube Başkanı Erdoğan Cengiz, Bayındır Memur-Sen İl Temsilcisi Elvan Yalçın, Kültür Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Bayrak ve Enerji Bir-Sen İl Temsilcisi İsmail Temur katılımlarıyla 2016-2017 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.
Memur-Sen olarak, 3. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine genel merkez yöneticileri, 11 hizmet kolundaki sendikaların yöneticileri, il başkanları ve danışmanlarla birlikte ekonomik, sosyal, insani ve toplumsal bakımdan son derece kapsamlı bir toplu sözleşme teklifi hazırladıklarını ifade eden Saatcı, “2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizi, 27 Temmuz’da kitlesel basın açıklaması sonrasında birlikte Devlet Personel Başkanlığı’na sunduk. 11 hizmet kolunun tamamında yetkili olan sendikalarımız da, hizmet koluna ilişkin tekliflerini aynı gün Devlet Personel Başkanlığı’na teslim etti. Yetkili Konfederasyon olarak tekliflerimizi, sadece 850 bin üyemiz adına değil, 3 milyon 200 bin kamu görevlisi, 1 milyon 900 bin kamu görevlisi emeklisi başta olmak üzere aileleriyle birlikte 20 milyon insan için toplu sözleşme masasına taşıdık. Tekliflerimizin hem cüzdana hem de vicdana yönelik olmasına özen gösterdik” dedi.
Maaş ve ücretlere yönelik zam tekliflerini yüzdelik zam, taban aylığı, refah payı ve enflasyon farkından oluşan dörtlü bir mali paket olarak hazırladıklarını ifade eden Saatcı, açıklamasında şunları söyledi:
“Bu mali paketle, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine; 2016 yılında birinci altı ayda yüzde 8, ikinci altı ayda yüzde 8 olmak üzere kümülatif yüzde 16.64, 2017 yılında birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 olmak üzere kümülatif yüzde 14.49 zam istedik. En düşük kamu görevlisi maaşı ile en yüksek kamu görevlisi maaşı arasındaki makasın daralması hedefiyle, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere taban aylığına 2016 yılında 150 TL, 2017 yılında 100 TL seyyanen zam teklif ettik. Ülkenin büyümesinde ve gelişmesinde büyük emeği bulunan kamu görevlilerine 2016 yılı için, 2015 yılı ekonomik büyüme oranının yüzde 50’sini ve 2016 yılındaki üçer aylık dönemlerdeki ekonomik büyümenin de takip eden ayda refah payı olarak yansıtılmasını istedik. 2017 yılında da üçer aylık büyümenin, kamu görevlilerinin maaşlarına yansıtılması uygulamasının devam ettirilmesini talep ettik. Kamu görevlilerine yapılan oransal zamların enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkının oluştuğu ayı takip eden aydan itibaren maaşlara ilave edilmesini teklif ettik.
Bütün Kamu Görevlilerin Kadrolu Olarak İstihdam Edilmesi Önceliğimizdir
Memur-Sen olarak, güvenceli istihdam kapsamında olan kamu görevlilerinin iş güvencesine dokundurtmadan yeni kazanımlar üretmeyi ve iş güvencesine sahip olmayan kamu görevlisi kalmamasını her zaman önemsedik. Bu çerçevede, yaklaşık 300 binin üzerindeki 4/B’linin 4/A kadrosuna geçmesini sağladık. Yine 10 ay çalışan ve bir çok sosyal haktan mahrum olan 4/C’lilerin 12 ay çalışmasının ve sosyal haklardan yararlanmasının önünü açtık. Bu yıl da, 4/B (Yurt dışı teşkilatındakiler dahil), 4/C, üniversiteli işçiler, KİT personeli, vekil imamlar, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil ebe ve hemşireler başta olmak üzere tüm sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini istedik.
Sosyal Haklara İlişkin Tekliflerimizi “İnsan” ve “Aile” Merkezli Belirledik
Mali paket yanında parasal ödemelerle desteklenmiş sosyal haklara ilişkin tekliflerimizden oluşan bir paket sunduk. Bu sosyal paketle, yan ödeme katsayısının yüzde 50 artırımlı ödenmesini istedik. Kıdem aylığı gösterge rakamının 5 kat arttırılmasını ve süre sınırı olmadan uygulanması teklifine yer verdik. 60 TL olan toplu sözleşme ikramiyesinin yetkili sendikalara üye olanlara, yüzde 100 artırımlı olacak şekilde 120 TL olarak ödenmesini istedik. Eş yardımının 177 TL’den 275 TL’ye, 6 yaş üstü için 21 TL, 6 yaş ve altı için 42 TL olan çocuk yardımının yaş ayırımı olmaksızın 75 TL’ye yükseltilmesi teklifini masaya taşıdık. Gelir vergisi kaynaklı maaş kayıplarının telafisini istedik. Bu kapsamda, yıl boyunca maaştan yapılacak gelir vergisi kesintisinin yüzde 15 olmasını ve bu oranın aşılması halinde aşan kısmın işveren tarafından karşılanmasını istedik. 2016 yılı için 830 TL, 2017 yılı için 1.037 TL doğum yardımı, kamu görevlisine 3 bin 157 TL, eş ve çocuklarına bin 578 TL ölüm yardımı istedik. Büyükşehirlerde 300 TL, diğer illerde 250 TL kreş yardımı ödenmeli dedik. Kamu görevlilerine 3 bin 946 TL, çocuklarına bin 578 TL evlenme yardımı istedik. Merkez ve taşra ayrımı yapılmadan ücretsiz servis hizmeti sunulmasını ya da her gün için 5 TL servis yardımı istedik. Yemek servisinin ücretsiz olmasını; yemek servisi yoksa öğün başı 6 TL yemek yardımı yapılmasını teklif ettik. 2016 yılı için 125 TL, 2017 yılı için 150 TL giyecek yardımı, yemek çıkmayan yerlerde 6 TL yemek yardımı yapılmasını istedik. Ramazan ve Kurban bayramlarında bin 578 TL dini bayram ikramiyesi verilmesini teklif ettik. Yine fazla mesai ve tazminatlarda yüzde 100’lere varan artışlar istedik.
KARARLI DURUŞUMUZLA KASANIN AĞZI, MASANIN UFKU AÇILDI
Kamu İşveren Heyeti, Memur-Sen ailesi olarak ortaya koyduğumuz ısrarlı ve kararlı tutum sonucunda, bir saatlik aradan sonra teklifini revize etmiş bir şekilde masaya geldi ve yeni teklifini sundu. Hükümet ve Kamu İşveren Heyeti, 2016 yılı birinci altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 4 teklifiyle masaya gelirken, 2017 yılına ilişkin ilk teklifindeki rakamlarda değişikliğe gitmedi. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti olarak; 2016 yılına ilişkin yeni teklifi revize edilmiş bu teklifi rakamlar yönüyle “yetersiz”, tutum yönüyle “olumlu bir adım” olarak gördüğümüzü, 2017 yılı teklifini ise “müzakere edilemez” bulduğumuzu ifade ettik. Hükümetin ve Kamu İşveren Heyeti’nin, hem 2016 yılı birinci altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 4 teklifini hem de 2017 yılı birinci altı ay yüzde 3, ikinci altı ay için yüzde 3 teklifini yeniden gözden geçirerek yeni tekliflerle masaya gelmesini bekliyoruz. Oransal zam teklifleri dışında hem 2016 hem de 2017 yılı için mali ve sosyal haklar alanında yeni teklifler sunmasını istiyoruz. Kamu İşveren Heyeti’nin 11 hizmet kolunda gece gündüz çalışan kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak teklifler paketiyle masaya gelmesini sağlama mücadelemize devam ediyoruz.
Toplu Sözleşme sürecinin başlangıcında ifade ettiğimiz “bütün kamu görevlilerini mutlu edecek” teklife ulaşıncaya kadar masada olacağız ve kamu görevlilerini mutlu etmeyecek bir metnin altına asla imza atmayacağız.
Kamu Görevlilerini Mutlu Edecek Teklife Kadar Mücadeleye-Müzakereye Devam
Kamu İşveren Heyeti’nin, son iki oturumda Memur-Sen olarak ortaya koyduğumuz kararlı duruş sonrasında geldiği nokta önemli ancak yeterli değildir. Biz, mali ve sosyal haklar bakımından “Büyük Türkiye”, vicdani tekliflerimiz açısından da “Yeni Türkiye” iradesiyle örtüşen teklifler bekliyoruz. Biz, kasanın anahtarının değil emeğimizin hakkının peşindeyiz. Memur-Sen ve on bir hizmet kolundaki yetkili sendikalarımız, Türkiye’nin sahip olduğu ekonomik gücün ve değerler zemininin, hem mali ve sosyal haklarımızı hem de sosyal ve vicdani haklarımızı karşılayacak seviyede olduğunu biliyoruz. Sermaye kesimine, girişimcilerine teşvik paketleriyle destek olan siyasi irade toplu sözleşme masasını, emeğiyle ve alınteriyle geçinen kamu görevlilerine yönelik “sosyal teşvik paketi”ni hayata geçirme zemini olarak görmeli ve gereğini yapmalıdır.”
(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 18.08.2015 23:26