HİTÜ’de hizmet kalitesi yükseliyor

Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklamada; EBYS ve KEP Uygulamaları ile hizmet kalitesinin yükseltilmeye devam edildiği ifade edildi.

HİTÜ’de hizmet kalitesi yükseliyor

Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklamada; EBYS ve KEP Uygulamaları ile hizmet kalitesinin yükseltilmeye devam edildiği ifade edildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 23:52
HİTÜ’de hizmet kalitesi yükseliyor

Zamandan tasarruf, çevre kirliliğinin önlenmesi, enerji ve doğal kaynak yönetiminin iyileştirilmesi, geri dönüşüm gibi alanlar başta olmak üzere gerçekleştirdiği uygulamalarla rol model olmaya gayret eden üniversitenin, 1 Ocak 2015 tarihinde tüm birimleriyle birlikte hayata geçirdiği Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve 2017 Haziran ayı itibarıyla geçiş yaptığı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi ile hizmet kalitesini yükseltmeyi sürdürdüğünün ifade edildiği açıklamada EBYS ve KEP uygulamalarının %100’e yakın zaman tasarrufu sağladığı dile getirildi.

EBYS’nin kullanıma başlanması hiç şüphesiz belge/dokümantasyon yönetimini elektronik ortama taşıyarak, tüm süreçlerin daha güvenli, kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamakla birlikte, arşivleme, standartlaşma, kolay yönetebilme, hızlı erişebilirlik ve en önemlisi şeffaflık gibi unsurları da beraberinde getirdiğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi: “Tüm bunlara ek olarak söz konusu sistem çok ciddi bir zaman tasarrufu sağlayarak, süreçlerin klasik olarak yapılması durumunda ortaya çıkan kırtasiye, ulaşım giderleri gibi tüm masrafları da neredeyse tamamını ortadan kaldırarak, ciddi bir ekonomik geri dönüş de sağlamaktadır. Bu kapsamda 2017 yılı sonu itibariyle 1 Milyonun üzerinde evrak sistem üzerinden işlem görmüş, bu netice ile çevreye de büyük katkı sağlanmıştır.

2017 Haziran ayı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları arası resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde gönderilip alınmasını sağlayan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemine geçiş yapan üniversitemiz, evrakların ilgili kurumlara ulaşımını anlık gönderim sayesinde yüzde 100’e yakın bir zaman tasarrufunu sağlamıştır.” (Haber Merkezi)