HİTÜ bütçesi Resmi Gazete’de yayınlandı

Hitit Üniversitesi’nin 2017 mali bütçesi 128 milyon lira olarak Resmi Gazete’de yayınlandı.

HİTÜ bütçesi Resmi Gazete’de yayınlandı

Hitit Üniversitesi’nin 2017 mali bütçesi 128 milyon lira olarak Resmi Gazete’de yayınlandı.

28 Aralık 2016 Çarşamba 01:20
HİTÜ bütçesi Resmi Gazete’de yayınlandı

Üniversitenin 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2015 Yılı Kesin Hesabı TBMM Genel Kurulunda Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmeleri kapsamında görüşülerek kabul edildi. HİTÜ bütçesi 128 milyon lira olarak 24 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı Resmi Gazete’nin Mükerrer Sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hazırlık çalışmaları Temmuz 2016’da başlayan HİTÜ bütçe teklifi, 19 Ekim 2016 tarihinde tasarı haline getirilerek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunuldu. TBMM Genel Kurulu’nda da teklif aynen kabul edildi. Buna göre HİTÜ’nün 2017 Mali Yılı bütçesinin yaklaşık yüzde 37‘si yatırım giderlerine ait olmak üzere toplam 127 milyon 717 bin TL olarak öngörüldüğü dile getirildi.

Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Özellikle son yıllarda üniversitemizde yaşanan yoğun yapılaşma faaliyetlerine bağlı olarak personel giderleri sonrasındaki bütçemizdeki en büyük miktarı 44 Milyon lira ile %37’lik bir oranla bina yapımı ve büyük onarım işleri gibi yatırım harcamalarının yer aldığı sermaye giderlerine ait olduğu görülmektedir. Yıllar itibarıyla Üniversitemizin bütçe gelişimine bakıldığında aşağıda yer alan grafikte de görüleceği üzere bütçemiz, 2017 mali yılında 128 Milyon TL’ye yaklaşmıştır.

Bununla birlikte mali yıl başlangıcında her yıl Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz için öngörülen bütçenin, mali yılsonu itibarıyla yılı bütçesinden yapılan harcama miktarını ifade eden Gerçekleşme Miktarı ile yılı başlangıç bütçesinin yılsonu itibarıyla yapılan harcamalar toplamına oranı olarak ifade edilen Gerçekleşme Oranına (GO) bakıldığında; 2010 ve öncesinde ortalama %80’lerde bir Gerçekleşme Oranı söz konusu iken, ilerleyen yıllarda bu oran %135’lere kadar ulaşmış, 2016 mali yıl sonu itibarıyla bu oranın ortalama %100 civarında olacağı öngörülmüştür. Bir başka ifadeyle 2010 yılı ve öncesinde üniversitemiz için ayrılan mali kaynakların ortalama %80’i kullanılmışken başta kampüs ve inşaatlarımıza yapılan yatırımlar sonucunda 2016 mali yılı sonu itibarıyla bu oran ortalama %100’e ulaşmıştır”

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 28.12.2016 18:20