Hitit Üniversitesi’nin lisansüstü programları için rekor başvuru

Hitit Üniversitesi’nin 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için programlarına rekor düzeyde başvuru yapıldı.

Hitit Üniversitesi’nin lisansüstü programları için rekor başvuru

Hitit Üniversitesi’nin 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için programlarına rekor düzeyde başvuru yapıldı.

28 Temmuz 2016 Perşembe 23:20
Hitit Üniversitesi’nin lisansüstü programları için rekor başvuru

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 tezsiz yüksek lisans (İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi), 7 tezli yüksek lisans (İktisat, İşletme, Tarih, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Temel İslam Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor) ve 5 doktora (İktisat, İşletme, Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri ve Beden Eğitimi ve Spor) olmak üzere toplam 14 programı için belirlenen 309 kontenjana, bin 234 gibi rekor bir başvuru gerçekleşti. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 7’si yüksek lisans (Fizik, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Matematik) ve 2’si doktora (Makine Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği) olmak üzere toplam 9 program için belirlenen 79 kontenjana da 103 başvuru yapıldı. Bu dönemde ilk defa öğrenci kabul eden Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 6 olarak belirlenen Hemşirelik programı yüksek lisans kontenjanına toplam 62 başvuru yapıldı.
Programlara başvuruların elektronik ortamda alındığı belirtilerek adayların başarı puanı hesaplamasında Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin e fıkrasında belirtildiği üzere ALES Notunun yüzde 50'si, Yabancı Dil Puanının yüzde 10'u, mezuniyet notunun yüzde 40'ı alınarak elde edilen puanların en yüksekten aşağıya doğru kontenjanın iki katına kadar sıralanarak mülakata çağrılacak adayların belirlendiği belirtildi.
Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada söz konusu yönetmeliğe göre mülakata çağrılan adayların Giriş Sınavı Başarı Notunun hesaplanmasında Yüksek Lisans programları için ALES puanının yüzde 50’si, lisans mezuniyet notunun yüzde 20’si, yabancı dil puanının yüzde 20’si ve mülakat sınavının yüzde 10’unun alınacağı, bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 50 olması kaydıyla, adayların en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edileceği, doktora programları için ise ALES puanının yüzde 50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun yüzde 20’si, yabancı dil puanının yüzde 20’si, 50 puandan az olmamak koşuluyla mülakat notunun yüzde 10’unun alındığı, bu şekilde hesaplanacak toplam puanın en az 65 olması kaydıyla, adayların yine en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edileceği bildirildi.
Üniversitenin lisansüstü eğitim programlarına yapılan başvurularda ortaya çıkan bu olumlu tablonun Hitit Üniversitesi adına memnuniyet verici olduğunu ifade eden ve başarıyı üniversitenin lisansüstü eğitime verdiği önem ve gayrete bağlayan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Ülkelerin stratejik olarak önemli konularından birisi olan lisansüstü eğitim ile günümüzün en önemli unsuru olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli yol kat edilecek; yapılacak bilimsel ve teknolojik çalışmalarla tüm insanoğlunun yararına ürünler ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca lisansüstü eğitim ile tüm üniversitelerimizde devam eden nitelikli öğretim elemanı eksiğinin giderilmesi de mümkün olabilecektir” dedi.
Bu bakış açısında üniversitenin enstitülerinde her geçen gün artan sayıda öğrenciye lisansüstü eğitim verildiğini vurgulayarak 2010 yılında 9 programda 150 öğrenci ile başlanan eğitimim halen 25 programla bin 300 öğrenciye ulaştığını anlatan Rektör Alkan, “Dolayısıyla toplamda yaklaşık 16 bin olan öğrencimizin yüzde 8’i lisansüstü öğrencilerimizden oluşmaktadır. Yeni alımlarla birlikte lisansüstü öğrenci sayımızın bin 500’e ulaşacağını tahmin etmekteyiz. Hedefimiz, lisansüstü öğrenci sayımızın toplam öğrenci sayımıza oranını yüzde 10’lara taşımaktır” diye konuştu.
(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 28.07.2016 23:21