Hitit MYO Otomotiv Programı güçlü alt yapısı ile bölgede öncü

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomotiv Programı, teknolojik alt yapısı ve her biri alanlarında uzman olan dinamik kadrosuyla Türkiye’de önde gelen programlar arasında yer aldı.

Hitit MYO Otomotiv Programı güçlü alt yapısı ile bölgede öncü

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomotiv Programı, teknolojik alt yapısı ve her biri alanlarında uzman olan dinamik kadrosuyla Türkiye’de önde gelen programlar arasında yer aldı.

04 Ocak 2019 Cuma 23:00
Hitit MYO Otomotiv Programı güçlü alt yapısı ile bölgede öncü

Gelişme eksenini ülke ekonomisindeki sektörel büyüme alanlarına göre belirleyen Hitit Üniversitesi, meslek yüksekokullarında istihdam odaklı bir anlayış benimserken, iş başı eğitim konseptine ve ara eleman yetiştirmeye dönük programlardaki önceliklerinin meyvelerini de almaya başladı.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Otomotiv Programı ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzda makine atölyesi, robot laboratuvarı, harita laboratuvarı ve bilgisayar laboratuvarı gibi atölye ve laboratuvarın yanı sıra otomotiv atölyesi ve programı hem fiziki altyapısı imkânlarının son teknoloji olması hem de öğrencilerimizin çalışma sahasına çıktıklarında otomotiv sektörüne hazır olarak yetiştirilmesine olanak sağlayan ders müfredatlarının güncel tutulması noktasında birçok olanağa sahiptir.

Meslek Yüksekokulumuz, Makine - Motor Meslek Yüksekokulu olarak 8 Mart 1976 yılında kurulmuştur. Bu bağlamda Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan otomotiv programı köklü bir geçmişe sahiptir. Bu köklü geçmişi bugüne taşırken, son yıllarda atölyemize büyük yatırımlar yapılmıştır. Bu yatırımlar öncelikli olarak işgücü piyasasının talepleri ve çağın gerekleri doğrultusunda yeniden dizayn edilmiş olup gerekli donanım ve cihazların temini sağlanmış, fiziki iyileştirmeler tamamlanarak güçlü bir altyapıya sahip otomotiv atölyesi oluşturulmuştur.

Dünyada en hızlı gelişim gösteren en önemli sektörlerden birisi de otomotiv sektörüdür. Son dönemlerde yoğun olarak yeni elektrikli şasi mimarilerinin tanıtıldığı ve elektrikli otomobil üretiminin öncelik kazandığı bir sürece geçilmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda Otomotiv Programı ders müfredatımızda yer alan “Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojisi” adlı ders, sektörle iç içe olma açısından son derece önemlidir. Bunun yanı sıra, Üniversite - Sanayi işbirliği eylem planı ekseninde farklı otomobil üreticisi firmalarından hibe olarak atölyemize kazandırılan araçlar uygulamalı eğitimlerimizde kullanılmaktadır. Toyota ve Fiat başta olmak üzere pek çok kurumdan destek alınmıştır. Özellikle sektörü bilen, çözüm odaklı güçlü akademik personelimiz sayesinde bölge ve ülkemiz genelinde öncü programlardan biri konumundayız.

Otomotiv imalat ve üretiminde oldukça yaygın kullanılan robot kollarının kullanımı ve robotik programlama eğitimlerinin verildiği Uygulamalı Robotik Atölyesi sadece öğrencilerimize değil, aynı zamanda endüstriyel işletmelerdeki mühendislere / teknikerlere de hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim hizmeti sunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında son günlerde uluslararası bir firmanın Çorum ilinde otomotiv sektörü ile yapacağı yatırımın büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca yeni uygulamaya almış olduğumuz 3+1 eğitim modelinin de önemli bir fırsat olacağı unutulmamalıdır. Özellikle işbaşı eğitimi ile sektör açısından da yetişmiş nitelikli insan gücüne kolayca erişme imkânı bulunacaktır. Bahsi geçen bu gelişmelerin teyidi ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi sertifikası belgesini ve YÖKAK akreditasyonu Meslek Yüksekokullarını da kapsayacak şekilde alınmıştır.” (Haber Merkezi)