Halil İbrahim Doğan: “Halkın desteği olmadan kontrol sağlanamaz”

Emniyet Müdürü Halil İbrahim Doğan, 1845 Yılında kurulan ve bugüne kadar devletine, milletine onurla hizmet eden, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 169'ncu yıldönümünün kutlandığını ifade ederek, gücünü yasalardan, desteğini halktan alan Emniyet Teşkilatının bugün; dirlik ve düzenin sağlanması adına, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışarak, bilgiyle donatılmış tecrübeli personeli ve sahip olduğu üstün teknolojik yetenekleri ile dünyanın sayılı güvenlik teşkilatları arasındaki yerini aldığını ifade etti.

Halil İbrahim Doğan: “Halkın desteği olmadan kontrol sağlanamaz”

Emniyet Müdürü Halil İbrahim Doğan, 1845 Yılında kurulan ve bugüne kadar devletine, milletine onurla hizmet eden, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 169'ncu yıldönümünün kutlandığını ifade ederek, gücünü yasalardan, desteğini halktan alan Emniyet Teşkilatının bugün; dirlik ve düzenin sağlanması adına, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışarak, bilgiyle donatılmış tecrübeli personeli ve sahip olduğu üstün teknolojik yetenekleri ile dünyanın sayılı güvenlik teşkilatları arasındaki yerini aldığını ifade etti.

10 Nisan 2014 Perşembe 22:45
Halil İbrahim Doğan: “Halkın desteği olmadan kontrol sağlanamaz”
Emniyet Müdürü Halil İbrahim Doğan, 1845 Yılında kurulan ve bugüne kadar devletine, milletine onurla hizmet eden, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 169'ncu yıldönümünün kutlandığını ifade ederek, gücünü yasalardan, desteğini halktan alan Emniyet Teşkilatının bugün; dirlik ve düzenin sağlanması adına, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışarak, bilgiyle donatılmış tecrübeli personeli ve sahip olduğu üstün teknolojik yetenekleri ile dünyanın sayılı güvenlik teşkilatları arasındaki yerini aldığını ifade etti.

Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen törende konuşan Emniyet Müdürü Doğan, Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de, toplumsal talep ve dinamiklere göre şekillenen yeni polislik anlayışının; demokratik, insan odaklı, sosyal projeleri içinde barındıran, sadece suç olduktan sonra işlem yapan değil, suça kaynaklık eden sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışan, önleyici polislik uygulamalarını öne çıkardığını dile getirdi. Bu anlayışın benimsenmesi, teşkilat açısından da son derece önemli olduğunu kaydeden Doğan, günümüzde polisin; halka karşı devleti temsil eden, devletin kamu düzenine ait işlerini aktif bir şekilde yerine getiren, sokaktaki bürokrat olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Halkın desteği kazanılmadan, hiçbir kurumun hedefine ulaşamayacağını anlatan Emniyet Müdürü Doğan, “İl'imizde Toplum Destekli Polislik faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. Birimlerimizin, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında yürüttüğü projeli çalışmalar, kamuoyundan da büyük takdir görmektedir. Başta ülkemizin geleceği olan çocuklarımız olmak üzere, toplumun farklı katmanlarına yönelik yürütülen çalışmalarla, çok sayıda insanımıza ulaşılmış ve önemli başarılar elde edilmiştir. Amacımız; halkımızı bilinçlendirerek, suçla mücadelede daha etkin bir konuma getirmek ve daha güvenli bir ortam oluşturmaktır.

Suç ve suçluyla mücadele; sadece güvenlik kuvvetlerine havale edilebilecek bir konu değildir. Toplumun tüm katmanlarının suçla mücadeleye destek vermesi gerekir. Çünkü, sınırlı sayıda personelle görev yapan güvenlik kuvvetlerinin, aynı zamanda kentin tüm varoşlarını, cadde ve sokaklarını kontrol etmesi mümkün değildir. Ancak, kentin herhangi bir yerinde işlenmekte olan bir suça, bir vatandaşımızın tanıklık etme ihtimali her zaman daha yüksektir. Bu nedenle, vatandaşlarımızın bir suçla karşılaşmaları halinde, ihbarda bulunarak suçla mücadeleye katkı sağlamaları beklenmektedir. Kamu kurumlan ile sivil toplum örgütleri de kendi imkanları ölçüsünde suçla mücadeleye katkı sağlamalıdır.

Suç istatistiklerine bakıldığında; İlimiz, huzur ve güvenlik açısından örnek gösterilebilecek iller arasında yer almaktadır. Özellikle asayişe müessir olaylarda, suçları aydınlatma oranının, Türkiye ortalamasının iki katından fazla olduğu görülmüştür. Teşkilatımız bu haklı gurur tablosunu sürekli koruma ve daha ileriye taşıma gayreti içerisindedir. Bu başarının sağlanmasında; İlimizde görevli güvenlik personelinin gayretli çalışmalarının yanı sıra, Çorum halkının sağduyulu yaklaşımı ve güvenlik kuvvetlerine verdiği desteğin rolü de büyüktür

İlimiz, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerini Ankara ve İstanbul illerine bağlayan karayolları üzerinde bulunduğundan, kaçakçılık ve mali suçlar açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu suçların takibi hakkında yapılan planlı çalışmaların yanı sıra, uyuşturucu ve akaryakıt kaçakçılığı ile tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi konusundaki çalışmalar, önemli başarıların elde edilmesini sağlamıştır.

İlimizde son derece önem arz eden hususlardan biri de trafik hizmetleridir. Coğrafi konumu itibariyle, bölgeler arası geçiş güzergâhında bulunan ilimiz, yoğun bir trafik akışına sahiptir. Sorumluluk alanımızdaki güzergahlarda, özellikle, yorgun ve uykusuz araç kullanma, aşırı hız ve hatalı sollamaya bağlı trafik kazaları meydana gelmektedir. Bu nedenle, gerek eğitim amaçlı, gerekse denetim amaçlı faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir. Trafik düzen ve güvenliğinin tesisi amacıyla alman tüm yasal ve idari tedbirler, her şeyden evvel vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği içindir.

Yurdumuzda meydana gelen trafik kazalarında, her yıl binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmekte ve binlercesi de yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. İlimizdeki trafik denetimlerinin artırılması ve yapılan eğitsel çalışmalar neticesinde; 2013 yılındaki trafik kazaları ve bu kazalardaki ölüm ve yaralanma oranlarında, 2012 yılma göre, ölümlü kazalarda; % 45.5, yaralanmalı kazalarda % 7, ölü sayısında % 32.1, yaralı sayısında ise % 5 oranında azalma meydana geldiği görülmüştür.

Okullarımızdaki eğitim-öğretimi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek olumsuz her hususun önceden tespit edilerek ortadan kaldırılması ve çocuklarımızın huzurlu bir ortamda okullarına gidiş gelişlerinin sağlanması amacıyla, her eğitim-öğretim yılının başında risk analizleri yapılmakta ve buna göre ihtiyaç duyulan okullara irtibat görevlisi, sabit okul polisi veya ekip görevlendirilmektedir

İlimizde özellikle önleyici polislik çalışmaları kapsamında; toplum destekli polislik, trafik, terör, narkotik ve çocuk suçlarıyla ilgili konularda projeler geliştirilmekte, öncelikle okullarımızdaki çocuk ve gençlerimiz olmak üzere, on binlerce vatandaşımıza ulaşılarak bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapılmaktadır.

İlimiz, toplumsal olaylar ve ifade özgürlüğü açısından da hareketli bir potansiyele sahiptir. Bu alanlardaki yasal düzenlemelerin yanı sıra, sosyo-kültürel yapıya bağlı olarak geliştirilen güvenlik önlemleri sayesinde, olumsuzlukların ve çatışma ortamının yaşanması engellenmektedir” dedi.
(Erkan BAYATLI)
Son Güncelleme: 10.04.2014 22:55

banner155