Hacı Nuri Lafcı: “Danıştay yanlışa dur dedi”

Sağlık-Sen Çorum Şubesi Basın ve İletişimden sorumlu başkan yardımcısı Hacı Nuri Lafcı, döner sermaye yönetmeliğindeki, döner sermayeden gelir vergisi kesilmesine sebebiyet veren hükümlerinin iptali için açılan davada Danıştay 4. Dairesinin yürütmenin durdurulması kararı verdiğini ifade etti. Davanın, il sağlık müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlükleri ve bağlı kuruluşları kapsadığını ifade eden Lafcı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Döner Sermaye Yönetmeliği’ndeki gelir vergisi kesilmesine dair hükümlerin iptali için açılan davanın ise devam ettiğini kaydetti.

Hacı Nuri Lafcı: “Danıştay yanlışa dur dedi”

Sağlık-Sen Çorum Şubesi Basın ve İletişimden sorumlu başkan yardımcısı Hacı Nuri Lafcı, döner sermaye yönetmeliğindeki, döner sermayeden gelir vergisi kesilmesine sebebiyet veren hükümlerinin iptali için açılan davada Danıştay 4. Dairesinin yürütmenin durdurulması kararı verdiğini ifade etti. Davanın, il sağlık müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlükleri ve bağlı kuruluşları kapsadığını ifade eden Lafcı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Döner Sermaye Yönetmeliği’ndeki gelir vergisi kesilmesine dair hükümlerin iptali için açılan davanın ise devam ettiğini kaydetti.

31 Aralık 2015 Perşembe 23:21
Hacı Nuri Lafcı: “Danıştay yanlışa dur dedi”

Dava hakkında açıklamalarda bulunan Lafcı,”Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde ve İl Sağlık Müdürlüğü ile il Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde net performans puanının belirlenmesine dair hükümlerde yer alan “gelir vergisi” ibarelerinin iptali için açtığımız davada Danıştay tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Danıştay kararında, 209 sayılı Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ile ek ödemelerin oranı ile usul ve esaslarını belirleme konusunda Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü ile Sağlık Bakanlığına Yönetmelik çıkarma yetkisi verildiği, ancak Yönetmelikte dayanağı olan Kanun ile verilen yetkinin dışına çıkılarak yapılacak ödemeler üzerinden ayrıca vergi kesintisi yapılması hususunda da karar alındığı belirtilerek dava konusu hükümlerde hukuka uyarlılık bulunmadığına karar verilmiştir. Ayrıca kararda vergi kesintisi yapılması ya da yapılmaması yolundaki düzenlemelerin ancak Anayasa’dan sonra en üst norm olan Kanun ile konulup kaldırılacağı ya da değiştirileceği belirtilerek, davaya konu Yönetmelik gibi ikincil düzenlemelerde verginin kanuniliği ilkesine de aykırılık teşkil edildiği belirtilmiştir” dedi.
Sağlık çalışanlarının döner sermayelerinden gelir vergisi alınmasının adaletsizliğine yıllardır dikkat çekmelerine karşın, idarenin bu konuda sağlık çalışanlarını mağdur ettiğini belirten Lafcı, diğer kamu kurumlarında görev yapanların ek ödemelerinden gelir vergisi kesilmediğini ancak sağlık çalışanlarının döner sermayesinden hem gelir vergisi hem de emekliliğe yansıtılmayarak ayrı bir mağduriyete yol açıldığını kaydetti. Bu kararın verildiği tarihten itibaren, kararın kapsadığı il sağlık müdürlüğü il halk sağlığı müdürlüğüne bağlı çalışanların döner sermayelerinden gelir vergisi kesilmemesi gerektiğini anlatan Lafcı, ayrıca, yönetmeliğin yayınlandığı 2012 yılından bugüne kadar kesilen gelir vergilerinin de çalışanlara iadesinin yapılması gerektiğini söyledi.
(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 31.12.2015 18:22