Güz dönemi için yatay geçiş başvuruları başladı

Hitit üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada güz dönemi için yatay geçiş başvurularının başladığı ifade edildi. Yükseköğretim Kurumları arasında yatay geçiş başvurularının, genel not ortalaması ve merkezi yerleştirme puanına göre olmak üzere 2 şekilde yapıldığı ifade edilirken, yapılacak geçişle ilgili açıklamada şöyle denildi:

Güz dönemi için yatay geçiş başvuruları başladı

Hitit üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada güz dönemi için yatay geçiş başvurularının başladığı ifade edildi. Yükseköğretim Kurumları arasında yatay geçiş başvurularının, genel not ortalaması ve merkezi yerleştirme puanına göre olmak üzere 2 şekilde yapıldığı ifade edilirken, yapılacak geçişle ilgili açıklamada şöyle denildi:

03 Ağustos 2017 Perşembe 20:22
Güz dönemi için yatay geçiş başvuruları başladı

“Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş işlemleri devam etmekte olup, başvurmak istenenlerden Nüfus Cüzdan fotokopisi, ÖSYS sonuç belgesi, Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan öğrenci belgesi, onaylı transkript, disiplin cezası almadığına ilişkin belge, geldiği yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan öğretim planının onaylı ders içeriği örneği, not dönüşüm tablosu yükseköğretim kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmeliğinin ek madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapmadığına ilişkin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınacak belge istenmektedir” (Haber Merkezi)