Gerçek usulden basite geçiş şartları belli oldu

ÇESOB Başkanı aynı zamanda Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Yalçın Kılıç, gerçek usulde ticari faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların basit usule geçmesi için yapılmış olan yasal düzenleme hakkında bilgi verdi.

Gerçek usulden basite geçiş şartları belli oldu

ÇESOB Başkanı aynı zamanda Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Yalçın Kılıç, gerçek usulde ticari faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların basit usule geçmesi için yapılmış olan yasal düzenleme hakkında bilgi verdi.

09 Aralık 2013 Pazartesi 22:33
Gerçek usulden basite geçiş şartları belli oldu

6322 sayılı kanunun 7. maddesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesinin 6. fıkrasında değişiklik yapıldığını bildiren Kılıç, ilgili madde de yapılan düzenleme ile gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin 47. maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacminin 48. maddede yazılı hadlerden düşük olanların 2014 yılından başlayarak basit usule geçebileceklerini söyledi.
Kılıç, gerçek usulden basit usule geçiş için aşılmaması gereken 48. maddedeki tutarları ise şöyle açıkladı: “Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alım tutarlarının 2012 yılı için 70 bin TL, 2013 yılı 75 bin TL, yıllık satış tutarlarının 2012 yılı için 105 bin TL, 2013 yılı için 110 bin TL, yukarıdaki işin dışında işlerle uğraşanların 1 yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 2012 yılı için 35 bin TL, 2013 yılı için 37 bin TL, bu iki kalem işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 2012 yılı için 70 bin, 2013 yılı için 75 bin TL’yi aşmaması gerekiyor.”
İşin eş ve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki sürelerin dikkate alınacağını vurgulayan Yalçın Kılıç, sahte veya muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenlerin hiçbir surette basit usulde vergilendirilemeyeceklerini kaydetti.
ÇESOB Başkanı Kılıç, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren 2 yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm işin eş veya çocuklara devri halinde uygulanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir şeklinde düzenleme yapılmıştır.
Bu yapılan düzenleme ile gerçek usulde vergilendirilirken 2 yıl üst üste basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirten 48. madde de yazılı hadlerden düşüklük gösterenler talep etmeleri halinde şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılı başından itibaren basit usule geçebilirler. Yine gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükelleflerin 2 yıl geçmeden basit usule dönemezler denmiştir. Bu madde de yapılan düzenleme gerçek usule tabi olan mükellefler hiçbir şekilde basit usule dönemezken bu madde ile 48. maddedeki satış haddi ölçülerinin altında kalan mükelleflerin tekrar basit usule geçebilecekleri belirtilmiştir.”
Kılıç ayrıca, yine aynı yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’na geçici 81. maddenin eklenmesi ile basit usule ilişkin şartların uygulanmaya başlanacağını söyledi. 1 Aralık 2013 tarihi ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında başvuruda bulunan mükelleflerin diğer şartları yerine getirmeleri halinde 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren basit usule geçebileceğini aktaran Kılıç, esnaf ve sanatkârların bu konuyla ilgili meslek odalarından ve muhasebecilerinden bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 09.12.2013 22:34