Gençlere yönelik iş gücü hibe programına çağrı

AB Proje ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından yapılan açıklamada, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere yönelik işgücü piyasası destek programı için sağlanan hibe konusunda bilgi verildi

Gençlere yönelik iş gücü hibe programına çağrı

AB Proje ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından yapılan açıklamada, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere yönelik işgücü piyasası destek programı için sağlanan hibe konusunda bilgi verildi

19 Şubat 2020 Çarşamba 22:17
Gençlere yönelik iş gücü hibe programına çağrı

Teklif çağrısının genel amacının gençlerin mevcut işgücü piyasası ihtiyaçlarına göre istihdamını artırmak olduğunun ifade edildiği açıklamada, bu teklif çağrısının özel amacının, kapsamlı ve bütüncül aktif işgücü piyasası önlemlerinin sağlanarak ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin istihdam edilebilirliğini ve işgücüne katılımını arttırmak olduğu kaydedildi. Projenin hedef grubunun 15-29 yaş arası kişiler olduğunun anlatıldığı açıklamada, hibe programı için toplam 17 milyon Avro bütçe ayrıldığı, program kapsamında en az 200.000 avro; en fazla 350.000 Avro ve en az %80, en fazla %90’ın hibe olarak talep edilebileceği vurgulandı. Açıklamada son başvuru tarihinin 24 Nisan 2020 olduğu ve başvuruların İngilizce yapılması gerektiği ifade edildi.

AB Proje ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Tüzel kişi ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (gençlik alanında çalışan STK), meslek kuruluşları, 4691 Sayılı Kanuna tabi teknoloji geliştirme bölgeleri ve benzeri kuruluşlar, yerel yönetimler (belediyeler, il özel idareleri, köylere hizmet verme birliği vb.), sendikalar ve işçi ve işveren konfederasyonu, kalkınma ajansları, üniversiteler, federasyonlar, konfederasyonlar, ticaret ve/veya sanayi odaları, odalar, organize sanayi bölgeleri ve ticaret borsaları programa başvuruda bulunabilirler.

Hibe programı ile alakalı ayrıntılı bilgiye ve başvuru dokümanlarına http://corumab.gov.tr/ne-egitimde-ne-istihdamda-olan-genclere-yonelik-isgucu-destek-hibe-programi veya http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr&id=175 adresinden ulaşılabilmektedir. Teklif çağrısına ilişkin hazırlanacak olan projelere Çorum Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından da teknik destek verilecektir.” (Haber Merkezi)