Ertuğrul Alper: “Rotasyon sürgündür”

Büro Emekçileri Sendikası Çorum Şube Başkanı Ertuğrul Alper, 14 yıllık AKP iktidarı süresince kamu emekçilerinin haklarına yönelik saldırıların hız kesmeden devam ettiğini ifade etti. Kamu emekçilerinin çalışma koşullarının gittikçe ağırlaştığını belirten Alper, kamu emekçilerini koruyan maddelerin birer birer yasa ve yönetmenliklerden çıkarılarak çalışma yaşamının kuralsızlaştırıldığını kaydetti.

Ertuğrul Alper: “Rotasyon sürgündür”

Büro Emekçileri Sendikası Çorum Şube Başkanı Ertuğrul Alper, 14 yıllık AKP iktidarı süresince kamu emekçilerinin haklarına yönelik saldırıların hız kesmeden devam ettiğini ifade etti. Kamu emekçilerinin çalışma koşullarının gittikçe ağırlaştığını belirten Alper, kamu emekçilerini koruyan maddelerin birer birer yasa ve yönetmenliklerden çıkarılarak çalışma yaşamının kuralsızlaştırıldığını kaydetti.

28 Mayıs 2016 Cumartesi 23:43
Ertuğrul Alper: “Rotasyon sürgündür”

Alper, kadrolaşma, haksız terfi ve tayinlerin olağan hale geldiğini, yapılan atama ve terfilerde, liyakat, kariyer ilkeleri, kıdem gibi kriterlere uyulmadığını ve genelde hukuksuzluğun temel prensip haline getirildiğini belirtti.
Görevde yükselme sınavlarında mahkeme kararlarına aykırı olarak sözlü sınav yapıldığını anlatan Ertuğrul Alper, kendi kontrolüne aldığı işbirlikçi sarı sendikaların yöneticileri eliyle liyakatsiz kimselerin haksız terfilerle, makam mevki sahibi yapıldığını, siyasi kadrolaşmanın kamu emekçileri üzerinde genel bir saldırı halini aldığını ifade etti.
Kamuda güvencesiz çalışanların sayısının oransal olarak gittikçe arttığına dikkat çeken Alper, AKP’nin temel hedeflerinden birisinin de kamu emekçilerinin iş güvencesinin ortadan kaldırılması olduğunu vurguladı. Performans ve rotasyon uygulamaları üzerinden sürekli olarak kamu emekçilerini itibarsızlaştırmayı alışkanlık haline getiren AKP’nin asıl hedefinin; bir yandan kamu hizmetlerini tasfiye ederken, diğer yandan kamu emekçilerinin tasfiye edilmesi olduğunu kaydeden Alper, “Böylesi bir gerçeklik ortada iken Adalet Bakanlığı’ndaki rotasyon dayatması kamu emekçileri açısından zorunlu emeklilik manasına gelmektedir” dedi.
Mesleğe başlarken zorunlu yer değiştirmeye tabi olacakları bilgisine sahip olunması durumunda müdür olarak görev yapmayı tercih dahi etmeyecek personelin çalışma süresini doldurması halinde tayininin çıkarılmasının, sadece kendisini değil, aile bireylerinin ve birlikte yaşadığı herkesin yaşantısını doğrudan etkileyeceğini anlatan Alper, ekonomik anlamda kayıplar ortaya çıkacağını ve gelinen noktada ciddi bir mağduriyet doğacağını vurguladı.
Ertuğrul Alper, kamu görevlilerinin geriye dönüşü mümkün olmayan mağduriyet yaşamasının engellenmesi bakımından, bir an önce Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’ndeki rotasyon düzenlemesinin iptal edilmesini talep ettiklerini belirtti.
(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 28.05.2016 23:44