Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Programı başvurusunda son günler

Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Programı başvurusunda son günler

27 Mayıs 2018 Pazar 20:35
Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Programı başvurusunda son günler

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü engelli ve eski hükümlü hibe programı hakkında bilgi verdi. Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada temel hedefin değişim ve yeniliklere uyum sağlayarak, hizmet kalitesi ve çeşitliliği ile işsizlikle mücadelede etkin rol oynamak, işgücü piyasasında her geçen gün etkililiğini artırmak olduğu, misyonun ise işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmak, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmak, korumak, geliştirmek, çeşitlendirmek ve işini kaybedenlere ise geçici bir süre gelir desteği sağlamak olduğu anlatıldı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 101. maddesine istinaden tahsil edilen idari para cezaları ve aynı Kanunun 30. maddesinin yedinci fıkrasına istinaden oluşturulan Komisyon marifetiyle engellilerin hazırlamış olduğu ve Komisyon tarafından kabul edilen kendi işini kurmaya yönelik projelerde, 09.01.2014 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik ve ilgili Genelgesi ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde proje sahibine demirbaş malzeme alımı, kuruluş işlemleri ve işletme gideri kapsamında yapılacak harcamalara esas olmak üzere toplamda 50.000,00-TL hibe desteği yapılmaktadır.

Aşağıda yer alan Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraf temsilcilerinden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

Desteklenecek projeler;

Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler. Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlüler proje hazırlayabilirler.

Hibe desteklerinin proje müracaatları; Genel Müdürlük Komisyonunun belirlediği iki dönemde, yani her takvim yılının Haziran ayı ile Aralık ayı içerisinde İl Müdürlüklerine verilerek, İlgili Komisyona gönderilmektedir. Bu kapsamda 2 eski hükümlü projesi komisyonda uygun görülerek, İl Müdürlüğünce sözleşme imzalanmış ve vatandaşlarımız kendiişlerini kurma sürecine başlamışlardır.

Sonuç olarak, engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlülerden proje hazırlayarak hibe programından yaralanmak istemeleri halinde, Kurum web sayfasında yayımlanan 2018/2 başvuru rehberi ve formu doğrultusunda projenin hazırlanıp istenen evrakların güncel hali kullanılarak 08 Haziran 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar İl Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir” (Haber Merkezi)