En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Katı yakıtların 2017 yılı Mayıs ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 121 bin 476 ton, linyitin 3 milyon 682 bin 319 ton ve taşkömürü kokunun 375 bin 659 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 223 bin 75 ton, linyitin 3 milyon 254 bin 614 ton ve taşkömürü kokunun 432 bin 904 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Katı yakıtların 2017 yılı Mayıs ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 121 bin 476 ton, linyitin 3 milyon 682 bin 319 ton ve taşkömürü kokunun 375 bin 659 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 223 bin 75 ton, linyitin 3 milyon 254 bin 614 ton ve taşkömürü kokunun 432 bin 904 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

28 Temmuz 2017 Cuma 07:10
En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı(2) %5,5 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %86,8 iken linyitte %113,1 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI
Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının %50’si termik santrallere, %23,9’u kok tesislerine, %7,7’si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının %85,4’ü termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise %99,4’ü demir-çelik sanayine sevk edildi.

(Haber Merkezi)