“Elvan Çelebi, Çorum ve bölgesinin önemli bir manevi kanaat önderi”

Hitit Akademi Derneği’nin “Anadolu Kültüründe Babaîlik ve Elvan Çelebi" konulu paneli dün düzenlendi.

“Elvan Çelebi, Çorum ve bölgesinin önemli bir manevi kanaat önderi”

Hitit Akademi Derneği’nin “Anadolu Kültüründe Babaîlik ve Elvan Çelebi" konulu paneli dün düzenlendi.

12 Mart 2018 Pazartesi 23:15
“Elvan Çelebi, Çorum ve bölgesinin önemli bir manevi kanaat önderi”

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla Turgut Özal İş Merkezi’nde gerçekleştirilen panelde Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Taşğın, "Türkistan, Horasan, Rum ve Balkanlar hattında irfanın temsilcisi Elvan Çelebi” konulu bir sunum yaptı.

Programın açış konuşmasını yapan Hitit Akademi Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Işık, Çorum'un irfan geleneği açısından son derece güçlü tarihi şahsiyetlere ev sahipliği yaptığını belirterek, “Ancak ne var ki başta Koyunbaba, Abdal Ata, Elvan Çelebi, Süheybi Rumi, Kerebi Gazi olmak üzere Anadolu'nun ve bölgenin Türkleşip İslamlaşmasında büyük pay sahibi olan tarihi manevi kanaat önderlerimiz hakkında onları yeniden okumak, anlamak ve günümüze aktarmak konusunda pasif kaldığımız da ortadadır. İşte bu panel derneğimizin de katkılarıyla Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen "Nehrin Piri Koyunbaba Sempozyumu"ndan sonra şimdi de "Elvan Çelebi"yi bilim dünyasının, ülke ve Çorum kamuoyunun gündemine taşımak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gayemiz Koyunbaba'dan sonra Elvan Çelebi hakkında da uluslararası bir sempozyum, kongre toplanmasına öncülük ederek bu alanda bir farkındalık oluşturmaktır” dedi.

Işık’ın konuşmasının ardından panele geçildi. Moderatörlüğünü Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli’nin yaptığı panelde , "Türkistan, Horasan, Rum ve Balkanlar hattında irfanın temsilcisi Elvan Çelebi” konulu bir sunum yapan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Taşğın, “Elvan Çelebi, Doğu Roma'nın feodal temelli, halkı ayıran ve tahkir eden yaşam felsefesinin aksine Allah'ın bütün kullarına gönlünü ve zaviyesini açmak suretiyle bölgenin sosyo-kültürel ve demografik olarak değişmesinde, dönüşmesinde ve yeniden ilahi bir perspektifle mayalanmasında önemli bir rol oynamıştır” dedi.

Panelin konuşmacılarından Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Işık ise “Elvan Çelebi, Baba İlyas-ı Horasani gibi yaşadığı dönemin hem inanç ve zihin dünyasında hem de siyasi ve toplumsal hadiselerine yön veren önemli bir tarihi şahsiyetin dip torunudur. Dedesi Muhlis Paşa da Karamanoğulları’nın kuruluşunda etkili olmuştur. Babası Âşık Paşa Türk tasavvuf ve edebiyat tarihimiz açısından kendisinden sonraki dönemlerde yaşayan akrabası Aşıpaşazade ise Osmanlı devletinin kuruluş dönemini yazması nedeniyle tarihi açıdan kültür tarihimizde son derece önemli bir yere sahiptirler.

Elvan Çelebi'nin Çorum'a geldiği tarihler bölgenin Türkleşip İslamlaşma sürecinin bütün hızıyla devam ettiği tarihlerdir. Aynı tarihlerde Çorum Piri Baba Çamlığı üzerinde tekkesi bulunan Piri Baba, Şeydim'de zaviyesini kuran Seyyid Murat (Şeydim Sultan) gibi irfan geleneğinin önemli şahsiyetleri bölgenin yurt tutulması ve İslamlaşmasını sağlamak amacıyla büyük bir organizasyonu sevk ve idare eden hem manevi hem de maddi hayata yön veren kanaat önderleri olarak görülmektedirler” şeklinde konuştu. (Taner ŞİMŞEK)

banner155