“Eğitim yöneticilerinin puanları ayrıntılarıyla açıklanmalı”

KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Mehmet Öztürk, Çorum’da 171 okul idarecisinden 76 tanesinin elenerek 75 tanesine 75 ve üzerinde puan verildiğini, ayrıca 76 idarecinin puanlarının açıklanmadığını söyledi

“Eğitim yöneticilerinin puanları ayrıntılarıyla açıklanmalı”

KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Mehmet Öztürk, Çorum’da 171 okul idarecisinden 76 tanesinin elenerek 75 tanesine 75 ve üzerinde puan verildiğini, ayrıca 76 idarecinin puanlarının açıklanmadığını söyledi

23 Ağustos 2014 Cumartesi 02:20
“Eğitim yöneticilerinin puanları ayrıntılarıyla açıklanmalı”
KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Mehmet Öztürk, 10 Haziran 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” sonrasında Türkiye çapında bütün eğitim kurumlarında 4 yılı dolduran eğitim yöneticilerinin 16 bin tanesinin 7 bininin tasfiye edildiğini ifade etti.

Eğitim-Sen İl Binası’nda gerçekleştirilen basın toplantısında Çorum’da 4 yılını dolduran 171 okul idarecinden 76 tanesinin elenip 95 tanesine 75 ve üzerinde puan verildiğini, okul idarecilerinin nerede ise yarısının tasfiye edildiğini belirten Öztürk, 95 idarecinin puanları yayınlanırken 76 idarecinin puanlarının yayınlanmadığına dikkat çekti. Bütün eğitim yöneticilerinin puanlarının ayrıntıları ile yayınlanmasını istediklerini kaydeden Öztürk, 75 ve üzerinde puan alan 95 idarecinin büyük bir kısmının Eğitim Bir Sen üyesi olduğunu, Eğitim Bir Sen’lilere büyük bir kıyak yapılarak yandaşlığın ödüllendirildiğini vurguladı.

Mehmet Öztürk, “100 üzerinden kurulun bir değerlendirme ölçütünden sözde bir demokrasi oyunu ile 40 puanını öğrenci, öğretmen, velinin verdiği, 60 puanı ise il ve ilçe milli eğitimin verdiği bu ortaoyununda tuz kokmuştur. Siyasi iktidardan torpilli yandaş sendika üyeleri atanarak eğitim kurumları siyasi iktidarın “arka bahçesi” haline getirilmek istenmekte ve bu bahçede farklı renklere asla yer verilmemektedir.

Söz konusu değerlendirme puanları, eğitim kurumu müdürleri ile neredeyse tek bir gün çalışmamış, eğitim kurumu müdürünü hiç tanımayan, büyük bölümü geçtiğimiz eğitim öğretim yılı sonunda “siyaseten” atanmış ilçe milli eğitim müdürü ile şube müdürleri tarafından da verilebilmiştir. Yönetmelikte, en kıdemli ve en kıdemsiz öğretmenin okul müdürü ile en az altı ay çalışmış olması gerektiğine ilişkin bağlayıcı bir kural olmasına rağmen ilçe milli eğitim müdürü ile şube müdürleri için böyle bir süre koşulu konulmamış olması, eğitim yöneticileri değerlendirme formunun göstermelik olarak uygulandığının kanıtıdır” dedi.

TASFİYEYE İZİN VERMEYECEĞİZ!
Eğitim yöneticileri değerlendirme sonuçları sonucunda görevden alınan, görev süresi uzatılan ve yeni atanan okul müdürlerine bakıldığında, bugüne kadar görülmemiş yaygınlıkta, tarihin en büyük tasfiye operasyonu ve siyasal kadrolaşma girişimi ile karşı karşıya olunduğunun görülebildiğini dile getiren Mehmet Öztürk, Türkiye çapında başta Eğitim Sen üyesi okul müdürleri olmak üzere, yandaş sendika üyesi olmayan okul müdürlerinin çok büyük bir bölümünün görevden alındığını, beklenildiği gibi yandaş sendikanın üyelerine alan açıldığını söyledi.

Eğitim yönetimi ve denetimi mezunu, bu alanda yüksek lisans ve doktora yapan müdürlerin yapılan “değerlendirmede” siyasi referansları olmadığı için “yetersiz” görülmüş olmasının dikkat çekici olduğunu kaydeden Öztürk, “Eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisan yapan Osmancık Atatürk Ortaokulu Müdürü Cengiz Yılmaz’da tasfiye edilmiştir. İl ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü’nün eğitim ile ilgili en küçük kaygısının olmadığını bir kez daha kanıtlanmıştır. Oysaki İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Seyit Ali Büyük’te eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapan birisi olarak bunu görmezden gelmiştir. Kendi okullarında büyük başarılara imza atan birçok okul müdürü tasfiye edilmiştir. Bu tasfiyeye izin vermeyeceğiz.

Değerlendirme sürecinde yandaş olmayan diğer sendika üyelerine yönelik “sendika değiştirme” yönünde tekliflerde hatta şantajlarda bulunarak baskı uygulanmıştır. Kimi eğitim kurumu müdürleri bu baskılara boyun eğmek durumunda kalmıştır. Okul yöneticilerine baskıyla sendika değiştirmeye zorlayan ve yandaş sendika üyesi olan kimi eğitim kurumu müdürlerinin yüksek puanlar aldıklarını sendikamız tarafından tespit edilmiştir.

Eğitim yöneticilerinin değerlendirilmesi ve görevlendirilmesi uygulamaları, hukuktan, adaletten ve objektiflikten tamamen uzak, adrese teslim görevlendirmeler yapılarak hayata geçirilmiştir. Siyasi iktidarın en temel hukuk kurallarını çiğneyerek uyguladığı yönetici atama girişimleri birer birer yargıdan dönmektedir ve dönecektir. Örneğin Bursa İdare mahkemesi, verdiği bir kararla “şube müdürlüklerinde görevlendirilen 22 personelin tamamının aynı sendikanın üyesi olmaları dışında bir kriter gözetilmediği” iddiası ile yapılan şube müdürlüğü atamalarının tamamını iptal etmiştir

Milli Eğitim Bakanlığı ve milli eğitim müdürlükleri, yaptıklarının ve verdikleri puanların arkasında iseler, adil ve hakkaniyete uygun davrandıklarını düşünüyorsa, bütün illerin değerlendirme ve puanlama sonuçlarını şeffaf bir şekilde açıklamalıdır. Açıklanacak sonuçlar, eğitim yöneticilerine yöneticilik başarılarına göre ya da siyasi tercihlere göre değerlendirme yapılıp yapılmadığını gösterecektir.

Haksızlığın karşında bir kez daha durmak için bütün Türkiye’de olduğu gibi Pazartesi günü saat 13.00’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde kitlesel basın açıklaması yapacağız. Bütün halkımızı haksızlığa hukuksuzluğa dur demeye çağırıyoruz” dedi.
(Erkan BAYATLI)
Son Güncelleme: 23.08.2014 02:20