“Eğitim sistemine yeni sorunlar eklendi”

Kısa adı Eğitim-İş olan Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Çorum Şubesi Başkanı İlhan Yaşar, AKP iktidarının 15 yıldır eğitim sistemini âdeta deneme tahtasına çevirdiğini belirterek, “AKP, eğitim bilimcilerin eleştirilerini dikkate almamış ve bu nedenle sisteme, var olan sorunlarının yanı sıra yenilerini eklemiştir.” dedi.

“Eğitim sistemine yeni sorunlar eklendi”

Kısa adı Eğitim-İş olan Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Çorum Şubesi Başkanı İlhan Yaşar, AKP iktidarının 15 yıldır eğitim sistemini âdeta deneme tahtasına çevirdiğini belirterek, “AKP, eğitim bilimcilerin eleştirilerini dikkate almamış ve bu nedenle sisteme, var olan sorunlarının yanı sıra yenilerini eklemiştir.” dedi.

28 Nisan 2017 Cuma 00:30
“Eğitim sistemine yeni sorunlar eklendi”

AKP iktidarı ile birlikte temel eğitimden ortaöğretime geçiş sisteminde yapılan değişikliklerin sayısının 6’ya ulaştığına dikkat çeken İlhan Yaşar, altyapısı hazırlanmadan uygulamaya konulan değişikliklerle eğitim sistemine büyük zarar verildiğini vurguladı.

Eğitim-İş Şube Başkanı İlhan Yaşar konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu görüşleri dile getirdi:

“2013/2014 eğitim öğretim yılında Seviye Belirleme Sınav (SBS) sistemi değiştirilmiş, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) adı altında yeni bir şekle dönüştürülmüştür. Eski sistemde tek bir sınav varken TEOG sistemi ile öğrenciler yılda 12 sınava alınmaya başlanmıştır. Değiştirilen sistem sonucu, eğitimin 12 yıl zorunlu olduğu ülkemizde, genel liseler kaldırılmıştır. Ortaöğretim kurumlarının tamamı, sınavla girilen Anadolu Liselerine dönüştürülmüştür.

Adı değişmesine rağmen nitelik artışı sağlanamamıştır. Böylece genel liselerdeki eğitim yetersizliği ‘Anadolu Lisesi’ adı altına gizlenmeye çalışılmıştır. Okullar arasındaki nitelik ve nicelik farkı artmıştır. PISA sonuçları tüm gerçekleri ortaya çıkarmıştır.

Dershanelerin kapanma süreci ile özel okul görünümünde, temel lise adında yüzlerce dershane ortaya çıkmaya başlamıştır. Son bir yıl içerisinde yüzlerce özel butik lise açılmış ve bu liselerde Millî Eğitim Bakanlığı Müfredatı yerine dershane müfredatı uygulanmaktadır. Bu liselerin yıllık ücretleri ise 10-15 bin TL civarındadır. Sınavsız girilen lise kalmadığı için TEOG sınav sonucunda nitelikli okullara giremeyen öğrenciler temel liselere kayıt yaptırmaya başlamışlardır. Bu sistem ailelerin eğitim harcamalarını arttırmış, fırsat ve imkân eşitsizliğini daha da belirgin hâle getirmiştir.

15 yıldır AKP iktidarı eğitim sistemini deneme tahtasına çevirerek, eğitim bilimcilerin eleştirilerini dikkate almamıştır. Bu nedenle sisteme var olan sorunlarının yanı sıra yenilerini eklemiştir.

TEOG sınavı ile Eğitim özgürlüğü, bireyin geleceğini belirleme hakkı, geleceğe dönük olarak mesleğini seçme hakkı engellenmektedir. Laik ve Akademik Eğitim görme özgürlüğü ortadan kaldırılmaktadır. Boş Kontenjanlı okullara nakille öğrenci kaydı yapılmasının önü açılarak, yandaş kayırma süreci yasallaştırılmakta, eğitimde fırsat eşitliği yok edilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavlarını kaldırmalı, fırsat ve imkân eşitliğine dayalı sınavsız bir geçiş öngören modele geçmelidir.”

(Recep SERBES)

Son Güncelleme: 28.04.2017 14:46