“Eczacı, büyük bir özveriyle halkın sağlığı için çalışıyor”

TEB 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Sönmez Çalışkan, yaygın basında ve sosyal medyada ilaç tedarikinde sorunlar yaşandığı yolundaki haberlerle, bilgi kirliliği yaratıldığına dikkat çekerek, “Eczanelerimizin salt bir ticarethane olarak algılanması; her türlü şartta, gece-gündüz, büyük özveri ve fedakarlıklarla sağlık danışmanlığı yapan meslektaşlarıma haksızlıktır” dedi.

“Eczacı, büyük bir özveriyle halkın sağlığı için çalışıyor”

TEB 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Sönmez Çalışkan, yaygın basında ve sosyal medyada ilaç tedarikinde sorunlar yaşandığı yolundaki haberlerle, bilgi kirliliği yaratıldığına dikkat çekerek, “Eczanelerimizin salt bir ticarethane olarak algılanması; her türlü şartta, gece-gündüz, büyük özveri ve fedakarlıklarla sağlık danışmanlığı yapan meslektaşlarıma haksızlıktır” dedi.

18 Şubat 2018 Pazar 22:19
“Eczacı, büyük bir özveriyle halkın sağlığı için çalışıyor”

Yeni ilaç fiyatlarının bugün yürürlüğe gireceğini hatırlatan Çalışkan, “Eğer vatandaşımız ilaç temininde sorun yaşarsa; Eczacı Odamız ile iletişime geçsinler, bulunmayan ilacı tüm Çorum il sınırındaki eczacılarımıza mesaj atıp araştırırız. Depolar ve firmalar ile iletişime geçip piyasada varsa tedarik ederiz. Hastamızın mağduriyetine izin vermeyiz.” ifadesini kullandı.
 

ECZACI EN YAKIN SAĞLIK DANIŞMANIDIR

Eczanelerimiz; Türkiye genelinde 25.728 noktada, halkımıza sağlık hizmeti veren birinci basamak sağlık hizmet sunucularıdır. Eczanelerimizin salt bir ticarethane olarak algılanması; her türlü şartta, gece-gündüz, büyük özveri ve fedakarlıklar ile sağlık danışmanlığı yapan meslektaşlarıma haksızlıktır.

PİYASADA BULUNMAYAN İLACIN SORUMLUSU ECZACI DEĞİLDİR…

Her ne hikmetse; sağlıkta dönüşüm sürecinde ilaç fiyatlarında % 70 - % 80 oranında düşüşler olduğuna dikkat çekmeyen basın, her sene kur farkından kaynaklı yapılan Şubat zamlarını manşetten, gündeme taşımaktadır. Bazen yeterli bilgiye sahip olmadan reyting olsun diye haber yapan bazı yazılı ve görsel basınca, bazen de bu kârın aslında ilaç firmaları için yapıldığı gerçeğini ikinci plana atmak için ilaç üreticisine yakın kesimlerce, kasıtlı demeçlerde bulunulmaktadır.

Eczane ilacı alır ve sabit bir kâr marjı ile Türkiye’nin her yerinde aynı fiyata satar. Zam gelecek diye ne stok yapar, ne de elinde ilaç varken hastaya yok çekip, hastasının o hasta hali ile eczane eczane ilaç aramasına sebep olur. Çünkü yaptığı iş sadece bir ticaret değil; aynı zamanda beş senelik zorlu bir eğitim ile kazandığı bilgisini, vicdanı ile harmanlayarak sunduğu bir sağlık hizmetidir. Bu dönemlerde ilaç depolarımızda; firmalardan gelen ilaçları eczaneler arasında eşit oranda dağıtmaya, eğer ürün piyasada varsa eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşatmamaya dikkat etmektedirler.

Sorun bazı firmalardan ilaç depolarına ya hiç ilaç gönderilmemesinden ya da ihtiyacın altında sevkiyat yapılmasından kaynaklanıyor. Dolayısı ile depoda ilaç kalmayınca eczaneye, eczanenin de elinde ilaç tükenince hastaya ilaç tedarik edilemiyor. Firmadaki üretim sıkıntısının; kış döneminin yoğunluğu karşısında talebe cevap verememe mi, yoksa zamdan sonra ham maddeyi ürüne çevirme planı mıdır bilemiyorum, ama bildiğimiz şu ki bu zam eczacıdan çok üretici firmayı ilgilendiriyor.

Her Cuma akşamı TİTCK tarafından fiyatı düşecek ilaç listesi yayınlanıp Salı günleri ilaçların fiyatlarının düşmesi sebebi ile eczane ekonomisi sürekli daralan Eczacı, zaten fazla sermaye ile çalışamamaktadır. Elindeki ilaç bitince de zamlı fiyattan ilacı alıp, gene aynı orandaki kârını ilave edip satıyor. Bu şartlarda istese de stok yapamaz,ilacı varsa da hastasını mağdur etmez.

İTS ( İlaç Takip Sistemi ) üzerinden; hangi eczanede, hangi depoda ne kadar ilaç olduğu Sağlık Bakanlığımızca online olarak görülmekte, kontrolü ve denetimi de yapılmaktadır. 02 Şubat 2018 tarihinde Türk Eczacıları Birliği ’nin Ankara ’da düzenlediği bir panelde; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurum Başkanı hemşehrimiz Sayın Dr. Hakkı Gürsöz ’e de yaşanan sıkıntıda eczacının rolünün olmadığını bizzat iletme fırsatım olmuştu. Konuya hakim olan Kurumumuz, yaşanan sıkıntıları kendilerine bildirmemizi söylemiş olup, bizler de yetkimiz dahilinde konuyu takip etmekteyiz.

Ülkemizde; ilaç geri ödemesinde 2004 yılından itibaren, referans fiyat sistemi uygulanmaktadır. İlaç fiyatları; referans ülkeler bazen değişmekle beraber, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan’daki depocuya satış fiyatlarından en ucuzunun referans fiyat olarak kabul edilmesiyle belirlenmektedir. Ancak; ilgili ürünün imal veya ithal edildiği ülkeler, söz konusu referans ülkelerin dışında olup bu ülkelerde referans ülke fiyatlarının altında belirlenmiş bir depocuya satış fiyatı var ise, depocuya satış fiyatı düşük olan ülkedeki fiyat, referans fiyat olarak kabul edilmektedir.

İlaç fiyatlarının değerlendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğünde; Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının en az genel müdür veya yetkilendirdiği temsilcilerinin katılımıyla Fiyat Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.


Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri; bir önceki yılın Resmi Gazetede ilan edilen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın günlük Avro döviz satış kuru gerçekleşmeleri esas alınarak hesaplanacak olan yıllık ortalama Avro değerinin % 70 olarak belirlenen uyarlama katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenir. Fiyat Değerlendirme Komisyonu her yılın ilk 45 günü içerisinde toplanarak yukarıda belirtilen usuller dahilinde beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 (bir) Avro değerini ilan eder. 2017 Yılında Avro Kuru : 2.3421 TL olarak hesaplanmıştı.


Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ’nun 14 Şubat 2018 ’de yayımladığı duyurusunda;

“- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar ’ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ve Geçici Maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2018 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 2,3421 TL’den 2,6934 TL’ye artırılmıştır.

- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ’in 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereği bu kararın 14 Şubat 2018 tarihinde ilan edilmesi ve 19 Şubat 2018 tarihi itibariyle geçerli olması kararı alınmıştır.” denmektedir.

İLAÇ BULAMAYAN HASTALARIMIZ ECZACI ODAMIZA BİLDİRSİN…

Evet, 19 Şubat’ta yeni fiyatlar yürürlüğe girecek. Eğer vatandaşımız ilaç temininde sorun yaşarsa; Eczacı Odamız ile iletişime geçsinler, bulunmayan ilacı tüm Çorum İl sınırındaki Eczacılarımıza mesaj atıp araştırırız. Depolar ve firmalar ile iletişime geçip piyasada varsa tedarik ederiz. Hastamızın mağduriyetine izin vermeyiz.

Bu vesile ile; Tüm halkımıza sağlıklı günler diler, saygılar sunarım.