Dünya sıralamasındaki yeri sürekli yükselen bir üniversite

Yükseköğretimde eğitim sürecine ilk olarak 1976 yılında başlayan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘her ile bir üniversite’ projesi kapsamında 17 Mart 2006 tarihinde Hitit Üniversitesi adını alan Üniversitemizin, yükseköğretimdeki 43’üncü, Hitit Üniversitesi olarak da 13’üncü yılını kutlamanın büyük heyecan, gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Güncel 20.03.2019, 20:30
446
Dünya sıralamasındaki yeri sürekli yükselen bir üniversite

Üniversitemizde rektör olarak yönetim görevini devraldığımız 18 Mayıs 2011 tarihinden bu yana geçen 8 yıla yakın süre boyunca, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, proje, altyapı, yayın, uluslararasılaşma, spor, topluma hizmet ve sosyal sorumluluk alanları başta olmak üzere, farklı pek çok alanda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan tüm bu kalite odaklı çalışmalar ve iç - dış paydaşlarımızla girmiş olduğumuz yakın ve sıkı işbirliği neticesinde yakaladığımız sinerji ile önce ilimize, ardından ülkemize ve nihayetinde tüm insanlığa hizmet etme misyonumuz doğrultusunda çok sayıda ulusal ve uluslararası başarıya imza atan Üniversitemiz, her geçen gün farkındalık oluşturan bir üniversite haline gelme yolunda hızlı adımlarla ilerlemektedir. Ancak bu iddialı ifadeler, kamu kurumlarının hesap verilebilirliği ve şeffaflığı adına rakamsal değerlerle ortaya konulması halinde hiç şüphesiz çok daha anlamlı olacaktır.

8 YILDA KATEDİLEN MESAFE

Üniversitemiz 2011’den 2019’a kadar geçen 8 yıllık sürede büyük mesafeler katetti.

Rakamsal verilere baktığımızda, 2011 yılında Üniversitemizde

· 624 olan akademik ve idari personel sayısı 1.392’ye,

· 16 olan eğitim birimi sayısı (fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu) 22’ye,

· 3 olan uygulama ve araştırma merkezi sayısı 19’a,

· 82 olan eğitim birimlerimizdeki bölüm/program sayısı 218’e,

· 11 olan lisansüstü program sayısı 48’e,

· 7.962 olan toplam öğrenci sayısı yaklaşık 20.000’e,

· 220 olan lisansüstü öğrenci sayısı 1.561’e,

· % 2 olan lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrencilere oranı % 8’in üzerine,

· 0 olan uluslararası öğrenci sayısı 306’ya,

· 55.876 olan kütüphanemizdeki basılı yayın sayısı 100.000’in üzerine,

· 52.722 olan e-kitap sayısı 586.097’ye,

· 25.624 olan e-dergi sayısı 75.174’e,

· 26 olan veri tabanı sayısı 54’e,

· 2 olan uluslararası üniversitelerle ikili anlaşma sayısı 58’e,

· 8 olan Erasmus kapsamındaki anlaşma sayısı 37’ye

ulaşmıştır.

YÜKSELEN GRAFİK

Geçen 8 yılın rakamsal verilerindeki yükseliş, gönüllü olarak girmiş olduğumuz akreditasyon/belgelendirme süreçlerine de aynı şekilde yansıdı.

2011 yılından itibaren kendi inisiyatifimizle başlattığımız çok yönlü çalışmalarımız zaman içerisinde belli bir seviyeye ulaşmış, buna bağlı olarak da başarılarımızı ortaya koyan göstergelerde hızlı bir yükseliş meydana gelmiştir. 2011 yılında Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Belgelendirme (MÜDEK) ile başlayan kaliteye dayalı büyüme sürecimiz, bağımsız kuruluşlarca belgelendirilen farklı Kalite Güvence Sistemleri ve Akreditasyon çalışmalarımızın başarıyla sonuçlanması ile sürdürülmüştür. Bu bağlamda;

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK),

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Dış Değerlendirme,

Mühendislik Fakültemizde 4 programda Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Belgelendirme (MÜDEK),

Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardı Belgelendirme (TS EN ISO/IEC 17024),

Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Akreditasyon Standardı Belgelendirme (Kemik İçi Dış İmplantlar için Dinamik Yükleme Deneyi) (TS EN ISO/IEC 17025:2012),

Tüm birimlerimizle ve tüm süreçlerle (eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve yönetim) Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme (ISO 19001:2015)

gibi pek çok kalite güvence sistemleri Üniversitemizde kurulmuştur. Bu sürecin bir parçası olarak Üniversitemiz, Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda Türkiye’de yetkilendirilmiş 8 üniversite arasında yer alarak bölgemizdeki tek Yetkili Belgelendirme Kurumu haline gelmiştir.

ÜST SIRALARA TIRMANIŞ

Başarılarımız, bağımsız değerlendirme kuruluşlarının raporlarıyla tescillendi.

Günümüzde ben başarılıyım demekle başarılı olunamayacağı açıktır. Bu bağlamda başarının (ve başarısızlığın) en önemli göstergesi, kıyaslamaya imkan tanıyan rakamlardır. Akademik camiada başarıyı ortaya koyan önemli araçlardan biri, bağımsız değerlendirme kuruluşlarının yayımlamış oldukları raporlardır. Üniversitemiz farklı alanlara ilişkin yapılan pek çok bağımsız ulusal/uluslararası değerlendirme kuruluşlarının sıralamalarında sürekli üst sıralara tırmanmayı başarmıştır. Bu çerçevede Üniversitemiz;

URAP (University Ranking by Academic Performance)’ın “Tüm Üniversiteler Genel Sıralaması”nda yerini sürekli yükselterek dünyadaki 25.000 civarındaki yükseköğretim kurumu arasında ilk 2.500’ünün sıralandığı kategoride son olarak 2018 yılında bir önceki yıla oranla 68 basamak yükselerek 2.274’üncü sıraya,

Dünyadaki yükseköğretim kurumlarının web paylaşımlarını inceleyerek sıralama yapan Webometrics sıralamasında yerini yükselterek 2017’de 6.822 olarak gerçekleştirdiği atıf sayısını 2018’de 7.477’ye yükselterek dünya çapındaki yaklaşık 25.000 yükseköğretim kurumu arasında 2.827’nci sıraya,

Dünya üniversitelerinin çevre bilinci ve yeşil kampüs hedefi doğrultusunda altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim kategorilerinde değerlendirildiği GreenMetric sıralamasında 2017 yılında Türkiye’den katılan 28 vakıf ve devlet üniversitesi arasında enerji ve iklim değişikliği alanında 3’üncü, altyapı alanında ise 6’ncı sıraya,

Devlet Yükseköğretim Kurumları’nda 2015 yılından beri uygulanmakta olan “Akademik Teşvik Ödeneği” puanları esas alınarak Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından hazırlanan 2019 yılı Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması (DÜS) Raporunda sıralamaya giren 116 Devlet Üniversitesi içinde önceki yıllara göre sıralamadaki yerini yükselterek 73’üncü sıraya; 2006 yılından sonra kurulan 63 Üniversite içinde de 28’inci sıraya,

ÜNİAR’ın fakülteler düzeyinde yaptığı sıralamada ülkemizde sıralamaya girebilen 45 İlahiyat Fakültesi içerisinde İlahiyat Fakültemiz 2’nci sıraya, sıralamaya girebilen 50 Fen Edebiyat Fakültesi içerisinde Fen Edebiyat Fakültemiz de 12’nci sıraya yükselerek büyük başarı göstermiştir.

ENGELSİZ PROGRAM NİŞANI

Engelleri kaldırmaya çalışırken kendi yazılımlarımızı da yazdık, Antarktika Bilim Üssü Projesinde de yer aldık.

Üniversitelerin engellilere sağlamış oldukları imkânların YÖK tarafından değerlendirilerek çeşitli kategorilerde verilen ödüllere en fazla sahip olan üniversitelerden biri de Hitit Üniversitesi olmuştur. Spor Bilimleri Fakültemiz ile Sağlık Bilimleri Enstitümüz fiziki mekânlarını engelliler için çeşitli fiziki düzenlemelerle erişilebilir kılması hasebiyle “mekânda erişilebilirlik” (turuncu bayrak) ödülünü; Spor Bilimleri Fakültemiz, Sağlık Bilimleri Enstitümüz ve Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuz engelli öğrencilere belli düzeyde destekleyici bilgi, belge, ders araç ve gereçleri sağlaması nedeniyle “eğitimde erişilebilirlik” (yeşil bayrak) ödüllünü; Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuz Gıda Teknolojisi Programı da zihinsel engelliler alanında sağladığı imkânlar sebebiyle “Engelsiz Program Nişanı” ödülünü almıştır. Böylece Üniversitemiz Türkiye’de yalnızca 3 üniversitenin almaya hak kazandığı “Engelsiz Program Nişanı”na sahip olmuştur.

TERCİH EDİLİR BİR TIP FAKÜLTESİ

Öte yandan Üniversitemiz;

Atık Yönetimi çalışmaları kapsamında “Sıfır Atık” Projesine destek vermiş; tehlikeli ve diğer atıkların mevzuata uygun şekilde toplanarak geri dönüşümünü sağlayacak çalışmaları kararlılıkla sürdürmüştür.

Antarktika Bilim Üssü Projesi kapsamında Antarktika’da yapılan ilk çalışmalarda yer almıştır.

Sanayi Odaklı Lisansüstü Tez İş Birliği Projesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizde 2018’in en iyi uygulama örneklerinden birisi olarak seçilmiştir.

Bilişim alanına 27.6 milyon TL’lik yatırımın yapılmış, Üniversitemiz personeli tarafından kodlanan 33 yazılım ile tüm işlemlerimiz harici risklere karşı korunmuştur.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan ve Türkiye’ye örnek olan afiliasyon sonucunda ilimize, Ülkemizdeki öğrenciler tarafından tercih edilebilirliği sürekli artan bir Tıp Fakültesi kazandırılmıştır. Ayrıca bu sürecin eseri olan T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı tedavi yöntemleriyle ilimize, bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sağlanmakta; dünyada ancak belirli merkezlerde tecrübeli hekimler tarafından yapılabilmekte olan pek çok önemli operasyonlara imza atılmaktadır.

Bölgemizde sadece Üniversitemizde bulunan ve alanlarında yetkin 16 öğretim elemanımız tarafından başarılı bir şekilde verilmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği C Sınıfı Uzmanlık Temel Eğitim Kursumuzda bugüne kadar yaklaşık 550 kişiye kurs verilmiş ve verilmeye devam etmektedir.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz üzerinden akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz yanında, ihtiyaç duyulan alanlarda halkımıza yönelik olarak yıl boyunca çeşitli kurslar verilmektedir.

ŞAPİNUVA KAZISI HİTİT’İN

Adı ‘Hitit’ olan Üniversitemiz, geleceğimiz adına tarih bilincinin sorumluluğu içerisinde hareket ederek ilimizin sahip olduğu kadim kültür mirasının anlaşılması, korunması, sorumluluk bilincinin oluşturulması ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılması için ilk olarak 2017 yılında Çorum Valiliği ve Çorum Müzesi Müdürlüğü ile işbirliğinde Örükaya Arkeolojik Araştırma Projesi’nde yer alarak Örükaya (Alaca)’da ilk kazı ve araştırma projesine girmiş; bu yıl (2019) da Şapinuva (Ortaköy) kazısının yürütülmesini resmen üstlenmiştir.

2.7 MİLYON METREKARE KAMPÜS ALANI

İçerisinde modern akıllı binaların yer alacağı kampüslerimizdeki binalarımızın bir kısmını tamamlarken diğerlerini de bitirmek için tüm gayretimizi sarfettik.

2011 yılında Üniversitemizin en büyük problemi olarak ortaya konulan kampüs çalışmalarımız önemli ölçüde tamamlanmıştır. Bu çerçevede;

2011 yılında 200.907 m² olan arazilerimiz şu an itibariyle 2.723.924 m²’ye ulaşmıştır.

Kuzey Kampüsümüzde yaklaşık 4 km’lik yeraltı galeri hatları tamamlanmıştır.

İlimizde ilk beton yol uygulaması, Kuzey Kampüsümüzde hayata geçirilmiştir.

Kuzey Kampüsümüzde 2.840 m² kapalı alana sahip Isı ve Enerji Merkezimiz tamamlanmıştır. Burada toplam 2.4 MW gücünde trijenerasyon sisteminin devreye alınmasıyla yıllık 700-900 bin TL arasında tasarruf edilmesi planlanmaktadır.

Meslek Yüksekokulu Kampüsümüzde hizmete giren 400 kwh’lık trijenerasyon sistemi ile 800 bin kwh üzerinde elektrik üretimi ile ısıtma ve soğutmaya % 40 katkı sağlanmış, 01.10.2016-31.12.2018 tarihleri arasında yaklaşık 450 bin TL tasarruf sağlanmıştır.

8.600 m² kapalı alana sahip olup içerisinde tüm kapalı alan spor müsabakalarının yapılabileceği Spor Bilimleri Fakültesi binası ve 15 Temmuz Spor Kompleksimiz hizmete açılmıştır.

Bünyesinde yemekhane, Merkez Kütüphane ve Sanat Galerisinin yer aldığı 8.500 m² kapalı alanı bulunan Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezimiz hizmete açılmıştır.

İçerisinde öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz için ofislerin, İl Sınav Merkezinin, Konferans Salonunun, Sosyal Tesisin, Yemekhanenin, Kantinin, Kapalı Otoparkın ve Uygulama ve Araştırma Otelinin yer aldığı 26.582 m² kapalı alana sahip Meslek Yüksekokulu Kampüsü binaları tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Bugün itibariyle bünyesinde Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı onaylı pek çok analizin yapıldığı 7.243 m² kapalı alana sahip HÜBTUAM laboratuvarı tamamlanarak hizmete girmiştir.

İlimize Üniversitemizin de ortağı olduğu 5.229 m² kapalı alana sahip Teknokent kazandırılmıştır.

Hastanemizin hemen karşısında yer alan ve Güney Kampüsü olarak adlandırılan Sağlık Kampüsümüzün Master Planı tamamlanmıştır.

İnşaatı tamamlanan bu binalarımızın yanısıra, bazı binaların yapımı devam etmektedir. Bu kapsamda Kuzey Kampüsümüzde;

20.200 m² kapalı alana sahip İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

18.400 m² kapalı alana sahip İlahiyat Fakültesi,

Aynı anda 5.000 kişinin ibadet edebileceği İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii,

Sungurlu ilçemizde 12.418 m² kapalı alana sahip Sungurlu Meslek Yüksekokulu,

İskilip ilçemizde 5,600 m² kapalı alana sahip İskilip Meslek Yüksekokulu

binalarının inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Diğer yandan Rektörlüğümüzde 3 boyutlu maketleri görülebilecek olan;

Mühendislik Fakültesi,

Enstitüler Binası,

Kütüphane,

Kültür ve Kongre Merkezi,

Öğrenci Merkezi,

Öğrenci Yurdu,

Kapalı Otopark,

Kreş,

Diş Hekimliği Fakültesi/Hastanesi,

Oğuzlar Su Sporları Merkezi

binalarının da yapılacakları yerler Kampüs Master Planlarına göre belirlenmiş, buna göre projeleri tamamlanarak istendiğinde (parası temin edildiğinde) bir kaç hafta içerisinde inşaatlarına başlanabilir duruma getirilmiştir.

HER ŞEY YARINLARIMIZ İÇİN

Her şeyin yarınlarımız için olduğuna yürekten inanan idaremiz, üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmenin kararlılığı ve gayreti içerisinde çalışmalarını bugüne kadar sürdürmüştür. 8 yılın sonunda gelinen aşamayı objektif bir şekilde değerlendirmek adına, nasıl bir Üniversite devralındığının, şehir ile nasıl bir etkileşim içerisinde bulunulduğunun ve dahası, tüm bu çalışmaların son 4 yılının FETÖ’cü hainlerin yaptığı darbe sürecine rağmen gerçekleştirildiğinin dikkate alınması isabetli bir yaklaşım olacaktır.

Bundan tam 2 ay sonra görev süremizin sona ermesiyle, bu onurlu görevi devralacak yeni yönetimimizin bizlerin yaşadığı bu sorunların hiç birisini yaşamaması için tüm gücümüzle çalışmalarımıza hala hız kesmeden devam etmekteyiz. Gözle görülmeyen ama tamamlanan altyapı projelerimizin üzerine hemen tüm ihtiyaçlarımız düşünülerek planlanan ve ihaleye 15 gün içerisinde çıkılabilecek aşamaya getirilen inşaat projelerimizin yapımına başlanacağını, temelleri atılan çalışmaların ve başlatılan projelerin hızla tamamlanarak Ülkemizin hizmetine sunulacağını, yapılması gereken tüm çalışmaları başarıyla gerçekleştireceklerini ümit ediyoruz.

Hiç şüphesiz yukarıda saymış olduğumuz çalışmalar, hiç bir mazeret, başarının yerini tutamaz anlayışıyla ve imkânlar ölçüsünde hayata geçirilmiş olup; bunların tamamı sizlerle el ele, omuz omuza, gönül gönüle verilerek gerçekleştirilmiştir. Ümidim ve dileğim, yapılacak hizmetlerin gelecekte de katlanarak artmasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Üniversitemizin 13. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, Meslek Yüksekokulu sürecinden Üniversitemizin kuruluşuna ve sonrasındaki aşamalarda bugüne kadar Üniversitemize destek veren, katkı sağlayan, emek veren herkese en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, selamlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Reha Metin ALKAN

Hitit Üniversitesi Rektörü

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
18°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 14 Temmuz 2020
İmsak 03:21
Güneş 05:14
Öğle 12:51
İkindi 16:48
Akşam 20:18
Yatsı 22:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 36 57
6. Getafe 36 54
7. Real Sociedad 36 54
8. Athletic Bilbao 36 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 36 36
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@