“Döner sermaye gelirleri vergiden muaf olmalı”

Sağlık-Sen Çorum Şubesi Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hacı Nuri Lafcı, döner sermaye tutarının tamamının çalışanlara ödenmesi gerektiğini ifade etti.

“Döner sermaye gelirleri vergiden muaf olmalı”

Sağlık-Sen Çorum Şubesi Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hacı Nuri Lafcı, döner sermaye tutarının tamamının çalışanlara ödenmesi gerektiğini ifade etti.

01 Aralık 2016 Perşembe 23:48
“Döner sermaye gelirleri vergiden muaf olmalı”

Sağlık-Sen Çorum Şubesi Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hacı Nuri Lafcı kamu görevlilerinden istenilen sadakati öncelikle imzanın sahibi olan kamu işvereninin de istediğini ifade etti. İvedi bir şekilde belirli bir tarihe kadar bitirilmesi hüküm altına alınan konular ile 2016 yılında sonuçlanması öngörülen üzerinde çalışma yapılacak konuların derhal sonuçlandırılarak 31 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak ve kamu görevlilerinin lehine olmak koşuluyla hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Lafcı, “Kamu işvereni atılan imzaya sadık kalmaya, verilen sözün gereğinin yapılmasına davet ediyoruz” dedi.

Sağlık-Sen olarak 2016 yılı Kasım ayı kamu personeli danışma kurulu talepleri ve kırmızı çizgileri hakkında açıklamalarda bulunan Lafcı şunları dile getirdi:

“Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmelidir. 4/C, 4/B, vekil ebe-hemşireler, kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında ek ders karşılığı görev yapan meslek elemanları kadroya geçirilmelidir. Aile Sağlığı Elemanı ibaresi yerine Aile Sağlığı Çalışanı unvanları kullanılmalıdır. Sözleşmeli iken kadroya geçenlere uygulanan 5 yıl nakil yasağı toplu sözleşme ile mahalli idarelerde çalışanlar açısından kaldırılmıştır. Başta üniversitelerde olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar da bu nakil yasağından dolayı mağdur olmaktadır. Bu yasak kaldırılmalıdır.

Sağlık Bakanlığına devredilen askeri hastanelerde çalışan personelin bir kısım özlük ve mali hakları kayba uğramıştır. Devredilen personelin hiçbir kayba uğramayacak şekilde tüm haklarının korunması sağlanmalıdır.

Kadroya geçirilen sözleşmeli personelden, maaşları döner sermayeden ödenen memur kadrosuna atananlar, maaşları genel bütçeden ödenen memur pozisyonuna geçirilmelidir.
Döner sermaye gelirleri gelir vergisinden muaf olmalıdır. Sağlık çalışanlarının emekli olduğu zamanki gelirleri artırılmalıdır. Başbakanın 14 Mart Tıp Bayramında sağlık çalışanları için çalışma yapılacağına dair verdiği söz yürürlüğe konulmalıdır. 0-6 yaş grubundaki çocuklar için kreş açılmalıdır. Yeterli sayı sağlanamadığı için kreş açılamayan kurumlar için merkezi bir alanda kreş açılmalı ve ücretsiz servis sağlanmalıdır. Bu kreşlerde 24 saat hizmet verilmelidir. Ayrıca kadın kamu görevlilerine 0-6 yaş grubuna giren çocukları için 300 TL kreş yardımı yapılmalıdır. Dağıtılabilir döner sermaye tutarının tamamı çalışanlara dağıtılmalıdır.
Döner sermaye bütçesi üzerindeki vergi yükü azaltılmalı, bunun için hazine hissesi devlete ödendiği gibi dağıtılabilir döner sermayede %1 olarak hesaplanmalı, merkez payı %1’e düşürülmeli, kapatılmış kurum olan SHÇEK payı kaldırılmalıdır.
Aile hekimleri başına düşen nüfus azaltılmalı, ancak mevcut mali hakları korunmalıdır. 
Tüm Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanlarına sosyal hizmet tazminatı verilmelidir.
Toplu sözleşme masasında elde ettiğimiz eşi özel sektörde görev yapanların son iki yıl içinde 360 gün prim ödeme şartı, Sağlık Bakanlığında son dört yıl içinde 720 gün olarak değiştirilmiştir. Sağlık Bakanlığında tekrar son iki yıl içinde 360 gün prim ödemenin yeterli sayılması sağlanmalıdır.”

(Haber Merkezi)