“Doğrulanmamış bilgi paylaşımından kaçınılmalı”

Genel Sağlık İş Sendikası Çorum İl Temsilcisi Yalçın Çiftçi, son günlerde sosyal medya hesaplarında ve bazı sendika ve derneklerin internet sitelerinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldığı, bu değişiklik ile sağlık emekçilerinin önemli bir bölümünü oluşturanlardan mesleki ve teknik eğitim yapanların yaptıkları staj süresinde sigortalı hak ve yükümlülüklerine sahip olacağının düzenlendiği, buna göre bu kapsamda olan personelin emeklilik hizmet günlerinde artış olacağı ve böylece emeklilik yaşlarında iyileşme olacağı belirtildiğini ve internet sitelerinde bu haktan faydalanmak için kuruma verilecek olan dilekçe örneklerinin paylaşıldığını belirtti.

“Doğrulanmamış bilgi paylaşımından kaçınılmalı”

Genel Sağlık İş Sendikası Çorum İl Temsilcisi Yalçın Çiftçi, son günlerde sosyal medya hesaplarında ve bazı sendika ve derneklerin internet sitelerinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldığı, bu değişiklik ile sağlık emekçilerinin önemli bir bölümünü oluşturanlardan mesleki ve teknik eğitim yapanların yaptıkları staj süresinde sigortalı hak ve yükümlülüklerine sahip olacağının düzenlendiği, buna göre bu kapsamda olan personelin emeklilik hizmet günlerinde artış olacağı ve böylece emeklilik yaşlarında iyileşme olacağı belirtildiğini ve internet sitelerinde bu haktan faydalanmak için kuruma verilecek olan dilekçe örneklerinin paylaşıldığını belirtti.

11 Ocak 2018 Perşembe 00:12
“Doğrulanmamış bilgi paylaşımından kaçınılmalı”

İlgili yönetmelik değişikliğinin sağlık emekçilerine bu türden bir hak verdiği yönündeki haberlere Genel Sağlık İş Sendikası’nın ihtiyatlı yaklaştığını ve umut tacirliğine neden olacak, kişilerin umut ve gelecekleri ile ilgili doğrulanmamış bilgi ve açıklama yapmaktan kaçındığını belirten Çiftçi, “Elbette ki tüm sağlık çalışanları olarak talebimiz hakça bir ücret, makul bir emeklilik yaşı ve yoksulluğa düşmeden onurlu bir yaşama yeten bir emekli maaşıdır.
Ancak sendikamızca yapılan değerlendirmeye göre ilgili yönetmelik değişikliğinin sağlık çalışanlarına bahsedildiği gibi emeklilik yaşına yansıyan böyle bir hak vermesi söz konusu değildir. Öncelikle sigortalılık ve emeklilik gibi işlemlerde asıl olan 5510, 5434 ve 657 sayılı yasa hükümleridir. Bahsi geçen şekilde bir emekliliğe yansıyacak bir iyileştirmenin ancak bu yasalarda yapılacak düzenleme ile olması gerekmektedir. Dolayısıyla aksi yöndeki değerlendirmelerin hukuki dayanağı bulunmamaktadır” dedi. (Haber Merkezi)