“Doğrudan temin usulü, genel ihale yöntemi değil”

Vali Mustafa Çiftçi, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, ayrıca Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının yaratılarak kamu menfaatlerinin en üst seviyede sağlanması gerektiğini vurguladı.

“Doğrudan temin usulü, genel ihale yöntemi değil”

Vali Mustafa Çiftçi, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, ayrıca Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının yaratılarak kamu menfaatlerinin en üst seviyede sağlanması gerektiğini vurguladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 22:49
“Doğrudan temin usulü,  genel ihale yöntemi değil”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, “Resmi İlanlar” konusunda bir genelge yayınlayarak, yerel basının haklarının korunmasına yönelik, kamu kurumlarını ve yerel yönetimleri uyardı.

Vali Çiftçi, 1 Eylül 2019 tarihli genelgesinde, Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları” hükmünü ve buna ilişkin cezai sorumlulukları hatırlatarak, şu uyarıyı yaptı:

“İlimiz genelinde ‘Doğrudan Temin’ usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, ayrıca Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının yaratılarak kamu menfaatlerinin en üst seviyede sağlanması, süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin muhtemel iptalleri ile kamu zararına meydan verilmemesi için ihalelerin; süreli yayınlarda ilgili mevzuata göre yayımlanması ile herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle arz ve rica ederim.” (Haber Merkezi)