Desteklenecek ürünler belirlendi

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum’da 2020 yılı tarım havzalarında desteklenecek ürün listelerinin belli olduğunu bildirdi.

Desteklenecek ürünler belirlendi

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum’da 2020 yılı tarım havzalarında desteklenecek ürün listelerinin belli olduğunu bildirdi.

13 Ocak 2020 Pazartesi 22:46
Desteklenecek ürünler belirlendi

Sadrı, 2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 üründe (buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkileri) mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamalarının yürütüldüğünü söyledi.

2020 üretim yılında tarım havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla; iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listeleri oluşturulduğunu bildirdi. (Haber Merkezi)