“Demokratik bir seçim yarışı için Valilikçe gereken tedbirler alındı”

Çorum Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Vali Sabri Başköy’ün eşi Fatma Başköy’ün katıldığı toplantıların siyasi içerikli olmadığı bildirildi.

“Demokratik bir seçim yarışı için Valilikçe gereken tedbirler alındı”

Çorum Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Vali Sabri Başköy’ün eşi Fatma Başköy’ün katıldığı toplantıların siyasi içerikli olmadığı bildirildi.

03 Ocak 2014 Cuma 21:22
“Demokratik bir seçim yarışı için Valilikçe gereken tedbirler alındı”

Açıklamada şöyle denildi:
“03 Ocak 2014 tarihli bazı mahalli gazete, internet siteleri ve yapılan açıklamalarda İlimiz Valisinin eşi Sayın Fatma Başköy' ün siyasi içerikli bir toplantıya katıldığı ile ilgili haber ve yorumlar yer almış olup aşağıdaki hususların kamuoyunca bilinmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.
1- Hitit Üniversitesi bayan akademisyenleri ve yöneticileri ile ilk kahvaltılı toplantı, 2013 yılı Mayıs Ayında Fatma Başköy Hanımefendinin ev sahipliğinde Vali Konağında il protokolü eşlerinin de katılımı ile gerçekleşmiştir. Bu toplantılarda amaç; İlimizde yapılan ve yapılabilecek projelerle ilgili Üniversitemizde görevli bayan akademisyen ve yöneticiler ile fikir alış-verişinde bulunulmasıdır.
2- Bu toplantının devamı bağlamında 2013 Aralık Ayının son haftasında İlimiz Belediye Başkanının eşi Sayın Hatice Külcü'nün ev sahipliğinde yine aynı katılımcılar ile bir araya gelinmiştir. Bu toplantıda da herhangi bir siyasi konu görüşülmemiş olup, ilimizde yapılan ve yapılabilecek projelerle ilgili Üniversitemizde görevli bayan akademisyen ve yöneticiler ile fikir alış-verişinde bulunulmuştur.
3- Kamuoyunca da takdir edileceği üzere mevcut Belediye Başkanı 30 Mart 2014 tarihine kadar İlimizin Belediye Başkanı olup, resmi toplantılar, resmi açılışlar ve resmi etkinlikler devlette devamlılık ve işin tabiatı gereği devam edebilecektir.
Belediye Başkanı eşinin de katılacağı proje gereği düzenlenecek etkinlikler ve resmi toplantılar ile resmi akıştan kaynaklanan faaliyetler bundan sonra da olabilecektir. Bu toplantılara protokol eşlerinin katılımı yönüyle yapılacak değerlendirmede esas olan; Belediye Başkanı ve eşinin yaptığı faaliyetin tamamen siyasi içerikli olup olmadığıdır. Örneğin; Belediye Başkanı ve eşi siyasi içerik taşıyan, adaylık faaliyetlerini öne çıkaran akşam veya hafta sonu, kahvehane, mahalle ve semt ve benzeri toplantılar, etkinlikler ve faaliyetler düzenledikleri takdirde bu faaliyet ve etkinliklere protokol ve eşleri katılamazlar.
Yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda; İlimiz Valisinin eşinin siyasi içerikli bir toplantıya katıldığı ile ilgili haberler, açıklamalar ve yorumlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Devletin devamlılığı ve resmi işleyiş doğal olarak devam ettiğinden bundan sonra da yapılabilecek resmi içerikli toplantı ve etkinliklere görev gereği yine katılım olabilecek olup, bunda herhangi bir art niyet aranmamalıdır.
Seçim süreci içerisinde her adayın demokratik bir şekilde yarışması için Valiliğimizce her türlü tedbir alınmıştır. Bundan başka; yapılan toplantılarda gerek İl İdare Şube Başkanları ve gerekse kaymakamlar, adayların demokratik bir şekilde yarışması için gerekli tedbirleri almaları hususunda uyarılmışlardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Son Güncelleme: 03.01.2014 21:24