“Değişmeyen bir tarım stratejisine ihtiyaç var”

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Necati Gül, bugün dünyada 7.2 milyar insanın yaşadığını ifade ederek, 1970 yılında nüfusun şimdikinin yarısı kadar olduğunu vurguladı.

“Değişmeyen bir tarım stratejisine ihtiyaç var”

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Necati Gül, bugün dünyada 7.2 milyar insanın yaşadığını ifade ederek, 1970 yılında nüfusun şimdikinin yarısı kadar olduğunu vurguladı.

15 Mayıs 2017 Pazartesi 23:39
“Değişmeyen bir tarım stratejisine ihtiyaç var”

Bu rakamların tarım ürünleri ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu, önümüzdeki dönemde de önemli olmaya devam edeceğini gösterdiğini ifade eden Gül, FAO raporlarının da dünyada gıda ve tarımsal ürünlerin öneminin ve fiyatlarının ilerde artacağını gösterdiğini söyledi.

Bu gün ülkede üreticinin ürettiği birçok ürünün değer bulmadığını düşünerek tarlalarını boş bırakıp üretmekten vazgeçtiğini belirten Necati Gül, tarımsal alanların sadece yüzde 14.8’inde ekim yapıldığını, tarımsal merkezleri genç nüfusun hızla terkedip kentlere göç ettiği için, kalan yaşlı nüfusun toprağı işleyebilmesinin zorlaştığını anlattı. Tarımsal girdilerin dünyanın diğer ülkelerine göre çok daha pahalı olduğuna dikkat çeken Gül, “Dünyanın en pahalı mazotunu bizim çiftçimiz kullanıyor. Gübre, yem ve ilaç fiyatları pahalı. Çoğu dışarıdan alındığı ithal edildiği için döviz arttıkça maliyet artıyor. Ailelerce işlenen tarım alanları miras yoluyla bölünmeler nedeniyle ölçek ekonomisine uygun değil. Ürünün tarladan çıkış fiyatı ile kentlerde tüketicinin alım fiyatı arasında 3-5 kat artışa yol açan bir aracılık zinciri söz konusu. Bu yüksek fiyat karşısında düşünülen tek önlem o ürünü “ithal” ederek, fiyatı dengelemek yolu oluyor. Bu da son kırmızı et ithal izninde yaşandığı gibi, bir yandan içerde üreticiyi zor durumda bırakırken, birkaç ay sonra fiyatlar eskiye dönüp yeniden yükseliyor.

Oysa, ülkemiz birçok üründe dünya sıralamasında yer alan tarımsal üretim gücüne sahibiz. Buna karşın, üretim yapımıza ve imkanlarımıza bağlı bir tarımsal stratejimiz olmadığı için sorunlarla boğuşup duruyoruz. Bu alanda devlet desteklerle ilgili sözünü de tutamıyor. 2006 yılında GSMH’nın yüzde 1’ini her yıl tarımsal destek olarak ayırıp kullanmamız yasal zorunluluk olarak düzenlenmesine karşın, bunu ayırıp kullanamıyoruz. Destekleri de bizim öncelikli ürünlerimizi önde tutarak değil, her alana biraz olarak yaygın uyguluyoruz. Seçici ve ürün geliştirici olarak kullanmıyoruz.

Bütün bunlar bizim yeni ve kendi önceliklerimize dayalı, iktidarlar bakanlar değiştikçe değişmeyen, “Tarım Hayvancılık stratejisini” hazırlamamızı zorunlu kılıyor. Sorunlarımızı sıralayıp, çözüm önerilerimizi ve önceliklerimizi ele alarak bu yeni stratejiyi uzun süreli olarak uygulayacak şekilde gündeme almalıyız.

Emeğinin karşılığını üretimleriyle alan bir gelecek temennisi ile çiftçilerimizin "Dünya Çiftçiler Gününü" kutlarım” dedi.

(Haber Merkezi)