Defterdar Sormaz’dan sanayiciye “yapılandırma” için uyarı

İl Defterdarı Ali Sormaz, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Defterdar Sormaz’dan sanayiciye “yapılandırma” için uyarı

İl Defterdarı Ali Sormaz, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

03 Kasım 2016 Perşembe 23:04
Defterdar Sormaz’dan sanayiciye “yapılandırma” için uyarı
İl Defterdarı Sormaz, ziyarette 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'un hakkında bilgiler verdi. Kanunun 2016/9385 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; Yapılandırma Kanununda yer alan başvuru sürelerinin Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrası ile 6. maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, söz konusu kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin, Kanunun yayımlandığı 19/08/2016 tarihinden  (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay, uzatıldığını ifade eden Sormaz, hükümetin sağlamış olduğu süre avantajını, mükelleflerin en iyi şekilde değerlendirmeleri çağrısında bulundu.
Bu kapsamda Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi, Gümrük Vergisi, KDV ve ÖTV gibi tüm vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, askerlik, seçim ve nüfus ve para cezaları, trafik ve karayolları taşıma idari para cezaları, otoyol ve köprülerden usulsüz geçiş para cezaları, RTÜK tarafından verilen para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi alacakları, ecrimisil borçları, haksız alınan destekleme ödemeleri, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, kaynak kullanımı destekleme payı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyelerin ve İl Özel İdarelerinin alacakları ile birlikte TOBB, TESK, TÜRMOB ve Türkiye Barolar Birliği gibi kuruluşların alacaklarının da yapılandırılacağını dile getiren Sormaz, Kanunun ihtilaf aşamasındaki borçların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemelerinde tespit edilen vergilerin dava yoluna gidilmeksizin ödenmesi, matrah ve vergi artırımı koşuluyla geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemesi yapılmaması, işletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi, pişmanlıkla beyan edilen vergilerin taksitle ödenmesi, eczanelerde cezasız ve faizsiz stok kayıtlarının düzeltilmesi, 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması, yapılandırılan borçların kredi kartıyla ödenmesi ve yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına imkân tanıdığını ifade etti.
Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ise Vergi ve SGK prim borçlarından trafik cezalarına kadar pek çok borcun yapılandırılmasını içeren düzenlemenin iş dünyasının üzerindeki yükleri hafiflettiğini ifade etti.
Yapılandırma ile hem sanayicinin, hem esnafın, hem de devletin kazandığını kaydeden TSO Başkanı Başaranhıncal; “Bu yapılandırma ekonomiyi canlandıracaktır. Sanayicisinden, tüccarına, esnafından çiftçisine, şoföründen, öğrencisine devlete borcu olan herkes anapara borcunun bir kısmından ve cezalardan kurtulacak. Oda üyelerimizin de bu fırsatı iyi değerlendirmelidirler” dedi.