Çorum’un yatırım iklimini etkileyen faktörler belirlendi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Deniz Aytaç ile İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sabiha Kılıç’ın Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında hazırladıkları kitap Nobel Bilimsel Eserler Yayınevi tarafından yayımlandı.

Çorum’un yatırım iklimini etkileyen faktörler belirlendi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Deniz Aytaç ile İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sabiha Kılıç’ın Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında hazırladıkları kitap Nobel Bilimsel Eserler Yayınevi tarafından yayımlandı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 21:17
Çorum’un yatırım iklimini etkileyen faktörler belirlendi

“Yeniden Yatırım Kararlarında Yatırım İklimi Etkisi” başlıklı kitap Çorum’da faaliyet gösteren yerel yatırımcıların, Çorum’a yeniden yatırım yapma kararları üzerinde etkili olabilecek yatırım iklimi faktörlerinin belirlenmesini içeriyor.

Yatırım ikliminin, gelişmekte olan ülke ekonomilerinde özellikle yatırımcılar açısından önem taşıyan bir kavram olduğunun belirtildiği açıklamada, iyi bir yatırım ikliminin, daha fazla yatırım ve dolayısıyla daha fazla ekonomik büyüme anlamına geldiği ifade edildi. Yerel bazda yatırım ikliminin, ilin ekonomik büyüme ve kalkınmasına katkıda bulunan önemli bir unsur olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yatırım yapma kararının, yer seçimi başta olmak üzere, karlılık, risk, rekabet yapısı, maliyetler, rekabet engelleri gibi faktörleri de kapsadığı anlatıldı.

Çalışmada yerel yatırımcıların Çorum’a yeniden yatırım yapma kararlarını etkileyebileceği düşünülen dokuz yatırım iklimi faktörü belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada şöyle denildi: “Bunlar; Çorum’un altyapı olanakları, Çorum’un lojistik altyapı olanakları, Çorum’daki işgücünün niteliği, Çorum’un Pazar potansiyeli, Çorum’un finansman yapısı, Çorum’un yatırım cazibesi, Çorum’un yatırım geliştirme imkanları, Çorum’un rekabet yapısı ve Çorum’un inovasyon kapasitesi olarak sıralanabilir. Ayrıca çalışmada, Çorum’da faaliyet gösteren yerel yatırımcıların yerel yatırımcı yaşı, büyüklüğü, faaliyet alanı ve yatırım sermayesi itibariyle, bulundukları ilin yatırım iklimini algılama düzeyleri ve dolayısıyla da bulundukları ile yeniden yatırım yapma kararları incelenmiştir.

Kitap, yerel yatırımcıların yatırım yapmayı planladıkları yerel, bölgesel ve ulusal yatırımlarında yatırım kararları üzerinde etkili olabilecek yatırım iklimi faktörleri konusunda araştırma ve çalışmalar yapan akademisyenler, iş adamları, profesyoneller, yerel yönetimler ve kamu kurumları için yol gösterici kaynak niteliği taşımaktadır” denildi. (Haber Merkezi)