Çorum’da nüfusun yüzde 21’i çocuk, yüzde 15’i genç

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürü Harun Çiçek tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum’da 2013 yılında toplam nüfus içindeki çocuk nüfus oranı %21.2, genç nüfus oranı ise %15.2.

Çorum’da nüfusun yüzde 21’i çocuk, yüzde 15’i genç

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürü Harun Çiçek tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum’da 2013 yılında toplam nüfus içindeki çocuk nüfus oranı %21.2, genç nüfus oranı ise %15.2.

12 Temmuz 2014 Cumartesi 02:41
Çorum’da nüfusun yüzde 21’i çocuk, yüzde 15’i genç
Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürü Harun Çiçek tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum’da 2013 yılında toplam nüfus içindeki çocuk nüfus oranı %21.2, genç nüfus oranı ise %15.2.

Samsun’da çocuk nüfus oranının %22, genç nüfus oranının %16,3, Tokat’ta i çocuk nüfus oranı %22,2, genç nüfus oranı %16,5, Amasya’da ise çocuk nüfus oranının %20,3, genç nüfus oranı %15 olduğunu belirten Çiçek, “Gençlere yapılacak yatırımlar yarınlara yapılacak yatırımlardır” dedi.

Çiçek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Ülkemizin geleceği olarak gördüğümüz gençlerimiz, yarınlarımızın en büyük güvencesidir. Onların bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı bireyler olmaları için yapılan her bir yatırım, ülkemizin geleceği için yapılmış yatırımlardır.

Bu nedenle etkin ve uygulanabilir gençlik politikalarının üretilmesi ve gençlerin karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik adımlar atılması büyük önem arz etmektedir. Bu yönde atılacak ilk ve en önemli adım ülkemizdeki gençlerin bugünkü durumlarına ilişkin istatistiklere sahip olmaktır.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından, her yıl 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü’nde, nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirlenmekte ve bu temaya ilişkin farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. UNFPA, 2014 yılı temasını “Gençlere yapılacak yatırımlar yarınlara yapılacak yatırımlardır” olarak belirlemiştir.

AVRUPA’DA EN GENÇ NÜFUSA SAHİP ÜLKE TÜRKİYE
Türkiye nüfusu giderek yaşlanmakta olan bir nüfus yapısına sahip olmakla birlikte, Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında genç bir nüfusa sahiptir. Türkiye nüfusunun %41,1’ini çocuklar ve gençler oluşturmaktadır. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile kıyaslandığında, Türkiye %16,6 ile en fazla genç nüfusa sahip iken, İspanya ve İtalya %9,9 ile en az genç nüfusa sahiptir. Yıllar içinde ülkemizin yaş yapısındaki değişimi görebilmek için 2000 ve 2013 yılı yaş piramitleri incelendiğinde,15-24 yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranında 2,8 puanlık bir azalma olduğu görülmektedir.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2013 verilerine göre; çocuk nüfus olarak tanımlanan “0-14” yaş grubunun toplam nüfus içindeki payının %24,6, genç nüfus olarak tanımlanan “15-24” yaş grubunun ise %16,6 olduğu görülmektedir. Genç nüfusun en çok olduğu ilk üç il sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olup en az olduğu ilk üç il ise Bayburt, Ardahan ve Tunceli’dir.

TÜİK tarafından ADNKS 2012 yılı sonuçları temel alınarak üretilen nüfus projeksiyonlarına göre 2023 yılında çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki payının %21,2, genç nüfusun ise %15,1 olacağı öngörülmektedir. Projeksiyon sonuçlarına göre 2023 yılında genç nüfusun en fazla ve en az olduğu il sıralamasının değişmeyeceği tahmin edilmektedir.

YÜKSEKÖĞRETİMDE NET OKULLAŞMA ORANI
2012/’13 ÖĞRETİM YILINDA %38,5’E YÜKSELDİ
Ortaöğretimde net okullaşma oranı 2012/’13 öğretim yılında %70,1 iken, 2013/’14 öğretim yılında 6,6 puan artarak %76,7’e ulaştı.

Türkiye’de 2012/’13 öğretim yılında yükseköğretim kurumlarından herhangi birine kayıt yaptıran öğrencilerin %51,1’i genç erkek nüfus iken %48,9’u genç kadın nüfus oldu.

ÜNİVERSİTEYE YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN %2’Sİ
SANATLA İLGİLİ BÖLÜMLERİ SEÇTİ
Türkiye’de 2012/’13 öğretim yılında, üniversitelerin sanatla ilgili bölümlerini tercih eden öğrencilerin %16,2’si uygulamalı sanatlar, %16,1’i müzik, %14,7’si iç mimarlık, %11,8’i sahne ve görüntü sanatları bölümlerini seçti.

Aynı öğretim döneminde üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin %2,6’sı ise beden eğitimi ve spor bölümlerini tercih etti.

Ülkemizde gençlerin üniversite tercihleri genel olarak mühendislik, tıp, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yoğunlaşmaktadır. Sanat ve spor bölümleri ise yaratıcılık ve özel yetenek gerektirdiğinden bu bölümlere kayıt yaptıran öğrenci sayısı görece daha az olmaktadır.

Sanat ve spor alanlarında yetenekli gençlerin desteklenmesi ülkemizin geleceği açısından önemli bir yatırım olacaktır.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI %18,7 OLDU
Türkiye genelinde işsizlik oranı 2013 yılında %9,7 oldu. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 2012 yılında %17,5 iken 2013 yılında %18,7 olarak gerçekleşti. Genç işsizlik oranının erkeklerde %17, kadınlarda ise %21,9 olduğu görüldü.

Tarım dışı işsizlik oranı Türkiye genelinde 2013 yılında %12 oldu. Tarım dışı genç işsizlik oranı, 2012 yılında %20,9 iken, 1,1 puanlık bir artışla 2013 yılında %22’ye yükseldi. Tarım dışı genç işsizlik oranı erkeklerde %19, kadınlarda ise %28,4 oldu.

YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNUGENÇLERİN
İŞSİZLİK ORANI %29,3 OLDU
Yükseköğretim mezunu gençlerin işsizlik oranı 2013 yılında %29,3 olup bu oran lise ve dengi meslek okul mezunu gençlerde %20,2 oldu. Yükseköğretim mezunu genç erkeklerin işsizlik oranı %23,4 iken, genç kadınlarda ise bu oranın %34,4 olduğu görüldü.

GENÇLERİN %47,8’İ HİZMET
SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLDİ
Sektöre göre istihdam edilenlerin oranı incelendiğinde, Türkiye genelinde 2013 yılında hizmet sektöründe istihdam edilenlerin oranı %50, sanayi sektöründe istihdam edilenlerin oranı %26,4, tarım sektöründe istihdam edilenlerin oranı ise %23,6 oldu.

Sektöre göre istihdam edilen gençlerin oranı incelendiğinde ise, gençlerin %47,8’inin hizmet sektöründe, %31,5’inin sanayi sektöründe, %20,7’sinin ise tarım sektöründe istihdam edildiği görüldü.

GENÇLERDE İNTERNET KULLANIM ORANI %68,7
Gençlerin (16-24 yaş grubu) 2013 yılında internet kullanım oranı %68,7’dir. Bu oran genç erkeklerde %80,1 iken, genç kadınlarda %57,5’tir. Aynı yaş grubundaki gençlerin bilgisayar kullanım oranı %70,6’dır. Genç erkeklerde bu oran %82 iken, genç kadınlarda %59,5’tir.”
(ÇORUM HABER)

Son Güncelleme: 12.07.2014 02:42