Çorum Barosu, CMK Ücret Tarifesi’ni yargıya taşıdı

Çorum Barosu tarafından, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan “Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2017 Yılı Tarifesi”nin iptali istemiyle dava açıldı.

Çorum Barosu, CMK Ücret Tarifesi’ni yargıya taşıdı

Çorum Barosu tarafından, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan “Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2017 Yılı Tarifesi”nin iptali istemiyle dava açıldı.

01 Şubat 2017 Çarşamba 19:30
Çorum Barosu, CMK Ücret Tarifesi’ni yargıya taşıdı

Baro Başkanı Altan Akpınar söz konusu dava başvurusunu önceki gün gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Baro Başkanı Akpınar şu bilgileri paylaştı:

“Tarifede belirtilen ücretlerin düşük olmasını temel alarak açtığımız bu dava ile öncelikle yürütmenin durdurulmasını istiyoruz. ‘Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in 9. maddesinde belirtilen ‘CMK tarifesi gereğince müdafi veya vekile ödenecek meblağ, Türkiye Barolar Birliği’nin görüşü de alınmak suretiyle Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından belirlenir’ hükmü açıkça ihlal edilmiştir.

Tarifede de görüldüğü üzere Türkiye Barolar Birliği’nin sunduğu öneriler dikkate alınmamıştır. Kanunda yer alan ‘görüşü alınarak birlikte tespit edilmesi’ şeklindeki ifade, sadece şeklen yazı ile görüş istenmesi anlamında değil, istenilen görüşün ‘dikkate alınması’ anlamındadır.

Tarifede belirlenen ücretlerin verilen emeğin karşılığı olmadığı, Anayasa’da yer alan eşitlik ilkesine ve angarya yasağına da aykırı olduğu aşikârdır. TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun ‘CMK tarifesinde belirlenen ücretlerin düşüklüğü güçlü ve bağımsız savunmaya hizmet edemeyeceği gibi adil yargılanma ilkesini zedelediği de tartışmasızdır.’ şeklindeki görüşünü ve bu tarifenin yürürlükte kaldığı sürece; avukatların CMK kapsamındaki hizmetinin sağlıklı bir şekilde yürütülemeyeceği, bu durumun yargılama sisteminde ciddi aksamalara neden olacağı ve hukuk devletinin yara alacağını da göz önünde bulundurarak bu davayı açmış bulunmaktayız.

Adaletin sağlıklı işlemesi, adil yargılanma ilkesinin tam olarak uygulanabilmesi, avukatlık mesleğinin niteliği, görevi ifa ederken alınan ağır sorumluluklar, harcanan mesai ve emek düşünüldüğünde kamu hizmetinin daha iyi yürümesi için müdafilik sonucunda alınacak ücretin de bu emeğe denk olması hukuk ve hakkaniyet gereğidir. Hukukun ve adaletin üstünlüğüne bu kadar ihtiyacımız olan bir dönemde avukatların verdiği mücadeleye yakışır bir kararın çıkmasını diliyorum.” (Ömür SOYTEMİZ)

Son Güncelleme: 01.02.2017 19:33