ÇEKVA bursu için başvurular başlıyor

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (ÇEKVA) 2016-2017 burs başvuruları 1-10 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÇEKVA bursu için başvurular başlıyor

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (ÇEKVA) 2016-2017 burs başvuruları 1-10 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

16 Ağustos 2016 Salı 00:30
ÇEKVA bursu için başvurular başlıyor

Başvurular ÇEKVA’nın www.cekva.org.tr adresli internet sitesi üzerinden kabul edilecek.
İnternetten yapılan başvurular ön başvuru niteliğinde olup, ön başvuruların incelenmesinin ardından, ön elemeyi geçen öğrenciler mesaj ve e-mail yoluyla mülakata tabi tutulacaklar. Mülakatta başarılı olan öğrenciler, istenilen belgelerle birlikte kesin kayıt için başvuruda bulunacaklar.
ÇEKVA Genel Müdürü Erdal Karslı ve Genel Sekreteri Sabit Velidedeoğlu tarafından, ÇEKVA bursuna başvuru şartları ile ilgili şu bilgiler verildi:
“Geçmiş yıllarda karşılıksız olarak verilen burslar 2015-2016 yılından itibaren geri ödemelidir. Bursiyerler, vakıftan alınan burs ayı kadar bursu, mezuniyetinden en fazla 2 yıl içinde başlamak üzere, vicdani yükümlülük kapsamında; vakfa geri ödemekle sorumludurlar.
Çorum nüfusuna kayıtlı (farklı ilden olup, üniversite öncesi öğrenimini Çorum ve ilçelerinde tamamlamış olanlar, halen ailesi Çorum ve ilçelerinde ikamet edenler dahil). 4 yıllık devlet üniversitelerinde okumaya hak kazanmış, (Özel Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinde sadece %100 burslu okuyan öğrenciler dahil), başka bir kurumdan burs almayan (Başbakanlık ve KYK bursu hariç), maddi desteğe ihtiyaç duyan ve başarılı alttan hiç dersi olmayan öğrenciler ile; (bu öğrencilerde ortalama aranmayacaktır) attan en fazla 1 dersten sorumluluğu olan ancak; not ortalaması 2.50’nin üzerinde olan (4'lük sistemde) öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.
Ön Elemeyi Geçen Bursiyer Adaylarından İstenilecek Belgeler:
İlgili Nüfus Müdürlüklerinden alınacak, aile fertlerinin bilgilerini gösteren Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği, nüfus cüzdan fotokopisi, burs başvuru dilekçesi, (internet sitemizden indirebilirsiniz), maddi durumu gösterir beyanname örneği , (İnternet sitemizden indirebilirsiniz), Vicdani Yükümlülük Taahhütnamesi (İnternet sitemizden indirebilirsiniz), Transkript, (Yeni kayıtlarda ve Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerde transkript aranmayacaktır. Hazırlığı bitiren öğrenciler için sınıfını başarı ile tamamladığını gösterir belge), öğrenci belgesi veya üniversite kayıt belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf, ailede çalışanlara ait güncel gelir bildirimlerini gösteren belge (çalışanların bağlı bulundukları kurumlardan alacakları bordro, emekliler için SGK emeklilik hizmetlerinden alınacak emekli maaşını gösterir belge, serbest yâda mevsimlik çalışanların vergiye tabi matrahı gösteren belge yada ortalama aylık gelirini gösteren onaylı belge)
Not: Bankalardan alınmış maaş dekontları maaş bildirim belgesi yerine geçmez.
Ayrıca ailede çalışmayanların da çalışmadığını belgelemesi gerekir. İşsizler için muhtardan işsiz olduğu, çalışmadığını gösterir onaylı yazı ya da SGK’dan hizmet dökümü.
Özel üniversitede tam burslu okuyanların % 100 burslu okuduğunu gösterir belge.
%75, %50, %25 vs. burslu okuyan adaylar başvurma hakkına sahip değildir)
Birinci dereceden şehit yakını olan var ise belgesi. Çorumlu olmayan fakat; lisans öncesi öğrenimini Çorum'da tamamlayanlar için Çorum'da okuduğunu gösterir okul diploması örneği. %30 ve üzeri sağlık raporu olanların, rapor örneği, İl veya İlçe Tarım Müdürlüğünden alınacak yıllık/aylık tarım gelir belgesi.
Tüm belgelerin ıslak imza ile onaylı asılları olmalıdır. Onaylanmamış internet çıktısı, fotokopi veya faks olan hiç bir belge kabul edilmeyecektir.
Not: ÇEKVA bursları yıllık olup, her yıl tekrar değerlendirme yapılmaktadır. Geçen yılki bursiyerlerin de tekrar başvuru yapması gerekmektedir. ÇEKVA'ya yapılan burs başvuruları Sinpaş GYO'ya yapılacak burs başvurularından ayrı olarak değerlendirilmektedir.” (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 16.08.2016 00:32