Çağıl Makine, Ar-Ge Merkezi unvanını almaya hak kazandı

Ülkemizde, 2010 yılında 82 olan Ar-Ge Merkezi sayısı 7 yıl içerisinde yaklaşık 11 kat artarak 907 oldu. Tasarım Merkezi sayısı ise 221’e ulaştı. Bu olumlu gelişim, kamu kaynaklı destek ve teşviklerin artırılmasına bağlanıyor.

Çağıl Makine, Ar-Ge Merkezi unvanını almaya hak kazandı

Ülkemizde, 2010 yılında 82 olan Ar-Ge Merkezi sayısı 7 yıl içerisinde yaklaşık 11 kat artarak 907 oldu. Tasarım Merkezi sayısı ise 221’e ulaştı. Bu olumlu gelişim, kamu kaynaklı destek ve teşviklerin artırılmasına bağlanıyor.

10 Haziran 2018 Pazar 23:01
Çağıl Makine, Ar-Ge Merkezi unvanını almaya hak kazandı

Çorum’un önde gelen sanayi kuruluşlarından Çağıl Makine de, Hitit Üniversitesi’nin desteği ve Bakanlığın geçen hafta içinde onayı ile “Ar-Ge Merkezi” unvanını aldı.

Çorum’un “ülke çapında marka değeri taşıyan sanayi kuruluşlarından” Çağıl Makine A.Ş. Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazanarak, Türkiye’nin 907. Ar-Ge Merkezi unvanını aldı.

Köklü firmanın, hem altyapı hem de insan kaynağı bakımından fazlasıyla hak ettiği Ar-Ge Merkezi olma yetkinliği, geçen hafta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında etkin bir rol üstlenen Hitit Üniversitesi, ülke genelinde örnek teşkil edecek birçok rol-model uygulaması başlatırken, Çağıl Makine’ye de bu çerçevede destek verdi.

AR-GE VE İNOVASYON KÜLTÜRÜ

Bilindiği gibi artık ülkelerin gelişmişlik düzeyi, insanların refahının bir göstergesi olmasının ötesinde onların varoluş gerekçeleridir. Gelişmişlik düzeyi ise toplumların teknolojik altyapısının yanı sıra bilgi üretme yeteneğine de bağlıdır. Bu noktada sürdürülebilir Ar-Ge ve İnovasyon kültürü büyük bir anlam kazanmaktadır.

Ülke olarak her alanda öncelikli hedefler arasında belirlenen yerlileşme ve millileşme misyonu, kamu kaynaklarının da stratejik ve akılcı kullanımıyla sanayi kuruluşları tarafından karşılık bulmuş, buna bağlı olarak da katma değeri yüksek ürünlerin yerli üretimi atmıştır. Kamu kaynaklarının büyük oranda üretim sektörüne aktarılması stratejik kullanımın, bu kaynakların gerçekçi ve doğru yönlendirilmesi ise akılcı kullanımın bir göstergesidir. Özellikle ülkemizde son on yılda Ar-Ge ve İnovasyon kültürünün gelişmesi için kamu kaynaklarının etkin kullanımı meyvelerini vermeye başlamıştır.

Gelmiş olduğumuz noktada ülkemizde Ar-Ge Merkezi sayısı 907’ye, Tasarım Merkezi sayısı ise 221’e ulaşmıştır. Ülkemizde 2010 yılında 82 olan Ar-Ge Merkezi sayısı 7 yıl içerisinde yaklaşık 11 kat artarak 907 olmuştur. Bu gelişimin temel dayanağı kamu kaynaklı destek ve teşviklerin tüm dünyaya örnek olacak şekilde artırılmasıdır.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 11.06.2018 00:43
Anahtar Kelimeler:
Çağıl Makine