Borcu olan esnaf ve sanatkarlara müjde

Esnaf ve sanatkarların kamuya olan borçlarını yapılandıracak kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Borcu olan esnaf ve sanatkarlara müjde

Esnaf ve sanatkarların kamuya olan borçlarını yapılandıracak kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

24 Ağustos 2016 Çarşamba 23:57
Borcu olan esnaf ve sanatkarlara müjde
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Yalçın Kılıç, 6736 Sayılı Kamuda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
ÇESOB Başkanı Kılıç, esnafların kamuya olan borçlarının yapılandırılması için çıkan kanun için hükümet yetkililerine teşekkür ederek, kamuya borcu olan esnaflara çağrıda bulunarak yeni çıkan kanunundan esnafların mutlaka faydalanmasını gerektiğini kaydetti.
Esnaf ve sanatkarlarımızın kamuya olan borçları yeniden yapılandıran 6735 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunun 19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Başkan Kılıç, kanunun oda üyelerine birikmiş aidat borçlarını taksitle ödeme imkanı sunduğunu dile getirerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Esnaf ve sanatkârlarımızın kamuya olan borçlarını yeniden yapılandıran ‘6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ 19 Ağustos2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan kanunda, borç yapılandırılmasının yanında geçmiş dönemler için matrah artırımı, yurt dışı ve yurt içi varlıkların milli ekonomiye kazandırılması, işletmelerde stok, kasa ve alacaklar hesaplarının düzeltilmesi konusundaki düzenlemeler de yer almaktadır.
2016 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti ile yine 2016 yılına ait emlak vergisinin 2. taksiti ödeme vadelerinin henüz geçmemiş olması nedeniyle yapılandırma kapsamına alınmamıştır.
Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak, bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir. Bunun yerine, enflasyon (yurtiçi ÜFE) oranında daha düşük bir güncelleme faizi hesaplanacak, yapılandırılan borç toplamı peşin veya iki ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitte, toplam 36 aya varan vade ile ödenebilecektir.
Yapılandırılan borcun tamamının, kanunda belirtilen süre ve şartlarda peşin ödenmesi halinde, hesaplanan güncelleme faizinin yarısı silinecektir.
Örneğin, 100 TL olan borç aslına 60 TL gecikme zammı tahakkuk ettirilmiş, yapılandırma kapsamında silinen 60 TL tutarındaki gecikme zammı yerine 40 TL tutarında güncelleme faizi hesaplanmış olsun. 140 TL olarak yapılandırılmış olan borç toplamının peşin ödenmesi halinde 40 TL olan güncelleme faizinin de yarısı silinecek ve toplam borç 120 TL olarak peşin ödenecektir.
Bir vergi alacağına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı, bir alacağa bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının ise yarısı silinecektir.
Dava aşamasında olan veya dava açma süresi dolmamış olan vergiler, bunların yargıda hangi aşamada olduğuna bağlı olarak yapılandırmadan yararlandırılacaktır. Bunun için açılmış olan davalarda vazgeçmek, açılmamış davalar içinse dava açmamak şartı aranmaktadır.
İnceleme aşamasında olan dosyalar için yapılandırma kanununa başvuru süresi dolsa dahi, inceleme tamamlanıp ihbarname tebliğ edildikten itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunmak şartıyla yapılandırma kanunundan yararlanılabilecektir. İnceleme sonrası hesaplanacak vergilerin yarısı ile cezaların yüzde 25’inin ödenmesi şartıyla vergi ve cezaların kalan kısmı ile gecikme faizleri silinecek. Verginin yarısı ve cezaların yüzde 25’i için Yi-ÜFE oranında güncelleme faizi hesaplanacak. Bulunan tutar ikişer aylık dönemlerde 6 taksitte ödenebilecek.
Esnaf ve sanatkârlarımız için getirilen bir başka vergi avantajı da matrah artırımıdır.
Esnafımız, 2011 ve 2015 yılları arasında beyan ettikleri gelir vergisi muhtasar ve KDV matrahlarını, yıllar itibariyle yüzde 15 – 35 oranlarında artırmaları halinde matrah artırımı yapılan yıllarda vergi incelemesi yapılmayacak, diğer vergiler nedeniyle inceleme yapılsa dahi matrahı artırılan vergilerle ilgili olarak sonrada vergi ve/veya vergi cezası kesilemeyecektir.
Yapılandırma kanunu ile getirilen bir başka avantaj da kamuoyunda kasa ve stok affı olarak bilinen uygulamadır. İşletmede fiilen bulunduğu herhangi bir nedenle halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile muhasebe kayıtlarında yer aldığı halde herhangi bir nedenle fiilen işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar, kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde en geç 30 Kasım 2016 tarihine kadar muhasebe kayıtlarında düzeltilebilecek. Bu düzenlemenin uygulaması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ sonrasında ayrı bir genelge ile bilgilendirme yapılacaktır.
Diğer taraftan, yurt içi veya yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 02.01.2017 tarihine kadar işletme kayıtlarına dahil edilebilecektir. Bu varlıklarla ilgili olarak hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı, herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılmayacaktır.
Yeniden yapılandırılan borçlardan vergi borçlarının ilk taksiti 30 Kasım 2016, SGK borçlarının ilk taksiti ise 02.01.2017 tarihine kadar ödenebilecektir. Taksit ödemeleri kredi kartı ile yapılabilecektir.
Ödenmesi gereken tutarların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer-i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.
Ayrıca borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları da şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilemeyecektir.
Esnaf ve sanatkarlarımızın Kanun hükümlerinden yararlanmaları kendi menfaatlerine olacaktır.” 
Son Güncelleme: 24.08.2016 23:58