Borçların yapılandırılması yasası Meclis’te onaylandı

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

Borçların yapılandırılması yasası Meclis’te onaylandı

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

04 Ağustos 2016 Perşembe 20:46
Borçların yapılandırılması yasası Meclis’te onaylandı

Kanun ile birlikte Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, trafik karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim alacakları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları yeniden yapılandırılacak.
Ayrıca belediyelerin idari para cezaları, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları, belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç, beyana dayanan vergilerde ve 2016'ya ilişkin 30 Haziran'dan önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları da yeniden yapılandırma kapsamında yer alacak.
Yapılandırma, 30 Haziran da dahil, bu tarihten önceki dönemi kapsayacak. Kesinleşen kamu alacakların asıl tutarlarının tahsilinden vazgeçilmeyecek. Bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine yurt içi ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek.
Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümler ile İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacaklara ilişkin hükümler de kapsama alınacak. Bu yıla ilişkin tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi kapsam dışı kalacak.
(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 04.08.2016 20:47