Bilirkişiler yemin ederek görevlerine başladı

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına doğrultusunda, gerçekleştirilen başvurulara ilişkin, gerek şekil ve gerek esas yönünden inceleme ve değerlendirmeler sonucu 2019 yılı Bilirkişilik Kabulü Çorum Adliye binasında gerçekleştirildi.

Bilirkişiler yemin ederek görevlerine başladı

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına doğrultusunda, gerçekleştirilen başvurulara ilişkin, gerek şekil ve gerek esas yönünden inceleme ve değerlendirmeler sonucu 2019 yılı Bilirkişilik Kabulü Çorum Adliye binasında gerçekleştirildi.

25 Ocak 2019 Cuma 21:45
Bilirkişiler yemin ederek görevlerine başladı

Yemin ederek görevlerine başlayan bilirkişiler, Samsun, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon illerini kapsayan yetki alanı çerçevesinde Samsun Bölge Bilirkişi Kurulu Listesi ile ilan edilecek.

Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Sedat Urkaya, şunları söyledi:

“Uzmanlık alanlarındaki tecrübeleri, meslek içi eğitim, seminer ve mesleki yeterlilik alanlarında kendilerini sürekli geliştiren, teknik konu ve süreçlerde Adli Yargıda görevlendirilerek, teknik bilgileriyle dava süreçlerinin yardımcıları kolları olan bilirkişilerimizin, faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, geliştirilmesi, eğitim süreçlerinin sürekliliğinin temini, amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik belge, bilgi, dökümantasyon, süreç örneklemeleri, bilirkişiler arası ve bölge kurulları arası organizasyon, beşeri ilişkilerin düzenlenmesine katkı sağlayan Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği olarak bizlerde Çorum’da gerçekleştirilecek yemin töreninde hazır bulunacağız.

Samsun bölgemizde 9 ili kapsayan ve uzmanlık alanları ile yaklaşık 3000 bilirkişi faaliyet göstermektedir. Bilirkişilerimizin, daha etkin mesleki yapılanmalarını, donanımlarını geliştirici eğitim organizasyonlarını düzenleyen, tek bir çatı altında temsil edilerek, özlük haklarının iyileştirilmesini, iş ve işlem süreçlerinin geliştirilmesi için proseslerin inşa edilmesine sürekli katkı sağlayan derneğimiz çatısı altında, 2019 yılı için bilirkişilikleri kabul edilen yeni arkadaşlarımızı görmek arzusundayız. Online olarak tüm faaliyetlerimiz ve derneğimiz hakkında bilgi için, www.samsunbolgebilirkisiler.org sitemizi ziyaret edebilirsiniz.”

(Yusuf ÇINAR)