Baro’dan adli tatil açıklaması

Çorum Barosu Yönetim Kurulu Başkanı Av. Altan Akpınar, yasa gereği 20 Temmuz gününden 31 Ağustos günü mesai saati bitimine kadar “Adli Tatil” olarak kabul edilen dönemde hakim ve savcılar için “çalışmaya ara verme” süresinin başladığını bildirdi. Kamuoyunda adli tatilde sadece nöbetçi mahkemelerin çalışacağı, diğer tüm faaliyetlerin duracağı yönünde yanlış bir algının bulunduğunu belirten Akpınar, “Bazı basın organlarında da bu yönde haberler çıkmıştır. Adli tatilde yalnızca belirli nitelikteki dava ve işler görüleceğinden iş yoğunluğunun azalacağı doğrudur. Bununla birlikte adli tatil yargı faaliyetlerinin tamamen duracağı bir yargısal tatil anlamına da gelmemektedir. Vatandaşlarımız tarafından yanlış bir algı ile bu dönemde adliyelerin tatil olduğu, yargılama faaliyetine ara verildiği düşüncesi doğru değildir. Adli tatilde dava da açılabilmektedir. Dava açılamayacağını düşünen vatandaşlarımız zaman kaybına uğramaktadırlar. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için adli tatilde yapılan işler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek gerekli olmuştur.

Baro’dan adli tatil açıklaması

Çorum Barosu Yönetim Kurulu Başkanı Av. Altan Akpınar, yasa gereği 20 Temmuz gününden 31 Ağustos günü mesai saati bitimine kadar “Adli Tatil” olarak kabul edilen dönemde hakim ve savcılar için “çalışmaya ara verme” süresinin başladığını bildirdi. Kamuoyunda adli tatilde sadece nöbetçi mahkemelerin çalışacağı, diğer tüm faaliyetlerin duracağı yönünde yanlış bir algının bulunduğunu belirten Akpınar, “Bazı basın organlarında da bu yönde haberler çıkmıştır. Adli tatilde yalnızca belirli nitelikteki dava ve işler görüleceğinden iş yoğunluğunun azalacağı doğrudur. Bununla birlikte adli tatil yargı faaliyetlerinin tamamen duracağı bir yargısal tatil anlamına da gelmemektedir. Vatandaşlarımız tarafından yanlış bir algı ile bu dönemde adliyelerin tatil olduğu, yargılama faaliyetine ara verildiği düşüncesi doğru değildir. Adli tatilde dava da açılabilmektedir. Dava açılamayacağını düşünen vatandaşlarımız zaman kaybına uğramaktadırlar. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için adli tatilde yapılan işler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek gerekli olmuştur.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:52
Baro’dan adli tatil açıklaması

Adli tatilin başladığı 20 Temmuz’dan sona erdiği 31 Ağustos günü mesai saati bitimine kadar, tüm adliyelerimizde nöbetçi savcılar ile nöbetçi mahkemeler görev yapacaktır. Tutuklusu olan ağır cezalık davalar ile yasa ile belirlenen acil nitelikli davalar dışındaki dava dosyalarına 1 Eylül'e kadar ara verilecektir. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde ise nöbetçi heyetler görev yapacaktır” dedi.

Akpınar, adli tatilde görülecek dava ve işlerin ise şunlar olduğunu açıkladı:

“İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

Her çeşit nafaka davaları ile soy bağı (nesep), velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın

İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar. Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler. Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

Çekişmesiz yargı işleri. Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a gönderilmesi işlemleri de yapılır.

Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

Diğer yandan adli tatil ile birlikte adli tatil süresi içerisinde görülemeyecek olan diğer dava ve işler ile ilgili olarak süreye tabi kılınan işlerin son gününün tatile rastlaması halinde süreler adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılmaktadır. .Bu dava ve işler bakımından son başvuru tarihi 8 Eylül günüdür.

2017–2018 adli yılı 1 Eylül 2017 tarihinde başlayacak olup, tüm vatandaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurur adaletli günler dileriz." (Haber Merkezi)