Atıksuların yüzde 88’i akarsulara deşarj edildi

Belediye Atıksu İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre Çorum'da 16 belediyenin tamamında kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Belediyelerce kanalizasyon şebekesi ile toplanan 27,7 milyon m3 atıksuyun %88'i akarsuya ve %12'si diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Atıksuların yüzde 88’i akarsulara deşarj edildi

Belediye Atıksu İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre Çorum'da 16 belediyenin tamamında kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Belediyelerce kanalizasyon şebekesi ile toplanan 27,7 milyon m3 atıksuyun %88'i akarsuya ve %12'si diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

22 Ekim 2019 Salı 10:42
Atıksuların yüzde 88’i akarsulara deşarj edildi

Ülkemizde 1.399 belediyeden 1 357'sine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Kanalizasyon şebekesi ile toplanan 4,8 milyar m3 atık suyun %46,9'u akarsuya, %40,7'si denize, %3,1'i baraja, %1,4'ü göl-gölete, %0,4'ü araziye ve %7,5'i diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

ÇORUM'DA DEŞARJ EDİLEN ATIKSULARIN %86,8'İ ARITILDI

Çorum'da belediyelerce kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 27,7 milyon m3 suyun 24 milyon m3'ü atıksu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan atıksuyun %99,4'üne biyolojik, %0,6'sına diğer arıtma uygulandı.

Ülkemizde kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 4,8 milyar m3 atıksuyun 4,2 milyar m3'ü atıksu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan atıksuyun %47,9'una gelişmiş, %27,6'sına biyolojik, %24,2'sine fiziksel ve %0,3'üne doğal arıtma uygulandı. Arıtılan atıksuyun %45,1'i akarsuya, %44,5'i denize, %2,5'i baraja, %1,2'si göl-gölete, %0,3'ü araziye ve %6,4'ü diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. Arıtılan atıksuyun %2,3'ünün sanayi, tarımsal sulama vb. alanlarda yeniden kullanıldığı belirlendi.

KANALİZASYON ŞEBEKESİ İLE BELEDİYE NÜFUSUNUN %98,6'SİNE HİZMET VERİLDİ

Çorum'da kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusu içindeki payı %98,6 olarak tespit edildi. Atıksu arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı ise % 81,6 olarak hesaplandı.

Çorum'da belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 194 litre olarak hesaplandı. (Haber Merkezi)