“Atatürk, yıkıntı ve umutsuzluklar arasında güçlü bir Türkiye yarattı”

Cumhuriyet döneminde, çağın gereklerine uygun insan yetiştirmeyi, akla ve bilime öncelik vermeyi, Anadolu aydınlanmasını, kalkınmayı amaçlayan muhteşem devrimler yapıldığını belirten Cengiz Atlas, “Cumhuriyet rejimi, bir devlet için kısa sayılabilecek süreye belki de beş-on kuşakta yapılamayacak işleri, devrimleri sığdırdı. CHP ülkeye çivi çakmadı diyen Salim Uslu’nun tarih bilgisinden yoksun olduğu anlaşılıyor” dedi.

“Atatürk, yıkıntı ve umutsuzluklar arasında güçlü bir Türkiye yarattı”

Cumhuriyet döneminde, çağın gereklerine uygun insan yetiştirmeyi, akla ve bilime öncelik vermeyi, Anadolu aydınlanmasını, kalkınmayı amaçlayan muhteşem devrimler yapıldığını belirten Cengiz Atlas, “Cumhuriyet rejimi, bir devlet için kısa sayılabilecek süreye belki de beş-on kuşakta yapılamayacak işleri, devrimleri sığdırdı. CHP ülkeye çivi çakmadı diyen Salim Uslu’nun tarih bilgisinden yoksun olduğu anlaşılıyor” dedi.

16 Temmuz 2014 Çarşamba 22:01
“Atatürk, yıkıntı ve umutsuzluklar arasında güçlü bir Türkiye yarattı”
CHP İl Başkanı Cengiz Atlas, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra gerçekleştirilen devrimleri ve kalkınma hamlelerini tek tek sıralarken, “CHP ülkeye çivi çakmadı” diyen AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu’yu tarih bilmemekle suçladı.

Cengiz Atlas, yazılı açıklamasında şunları söyledi:

“Kurtuluş savaşı bitip cumhuriyet kurulduğunda ülkenin genel görünümü şöyleydi:

13 milyon nüfus…İlkel bir tarım, sıfıra yakın sanayi…Madenlerin büyük çoğunluğu, limanlar ve var olan bütün demir yolları yabancı şirketlerin yönetiminde…Ülkede 153 ortaokul ve lise…sadece bir üniversite var…Halkın yüzde 7’si okuryazar…bu oran kadınlarda yüzde 1 bile değil. Ekonomik bakımdan yarı sömürge…Kişi başına gelir 4 lira, kişi başına ortalama kamu harcaması 50 kuruş! Altyapı her alanda yetersiz…Bilim hayatı ve düşüncesi yok denecek düzeyde…Anadolu yetersiz medreselerin elinde…her alanda tarikatlar, tekkeler, dergahlar var. Yasalar, çağın gerçeklerinin çok gerisinde. Kadınların ilke olarak toplumsal hayatları ve hiçbir hakları yok. Kadınların da bugün erkekler gibi doktor, mühendis, avukat, belediye başkanı, milletvekili, bakan olabileceklerini hayal etmek bile zor. Ne seçme hakları bulunuyor, ne de seçilme…Kısacası vatandaş sayılmıyorlar. Ülke neredeyse bütünüyle pek çok alanda orta çağı yaşıyor…

Türkiye işte o günlerden bugünlere geldi.

Cumhuriyet bugünün imkanlarıyla dahi gerçekleştirilmesi zor bir başarı ve kahramanlık öyküsü…

Milli mücadele ile kazanılan zafer, cumhuriyetle birlikte her alanda olduğu gibi ekonomide de sağlanan başarılarla taçlandırıldı.

CUMHURİYETİN İLK 15 YILI
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren her alanda kalkınma ve modernleşme başlamış, savaştan yeni çıkmış, genç nüfusu olmayan bir ülkede, dünyada yaşanan ekonomik ve siyasi buhranların arasında bir ekonomik mucize yaratılmıştır.

Bu mucize ve başarıların bazıları şöyle:

MİLLİ EKONOMİ
-‘Osmanlı borçları’ devralındı ve ödendi.
-Yabancı sermayenin elindeki stratejik hizmetler ve madenler millileştirildi.
-Yabancıların elinde olan tütün, şeker, alkol ve petrol tekeli devlete geçti.
-‘Dünyada ilk demokratik kalkınma plani’1931 yılında Türkiye’de uygulamaya konuldu.
-Etibank, Sümerbank, Denizbank, Emlak Bankası, Türkiye Sanayi ve Kredi Bankası, PTT, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, DİEH, AOÇ, THY, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, MTA, TİGEM gibi ‘milli ve modern kurumlar’ oluşturuldu.

ULAŞIM
-1923’de 3756 Km. olan demiryolu ağı ‘yüzde 100’ artarak 1939’da 7.325 km’ye ulaştı.1923’te kilometrekareye 24 metre olan demiryolu yoğunluğu 1939’da 51 metre oldu.Demiryolları ile taşınan yük miktarı ise 1929’da 356 milyon/ton km’den 1938’de yüzde 340 artışla 1564 milyon ton/km’ye yükseldi.

1927-1938 yılları arasında karayollarının uzunluğu da yüzde 42 arttı.

BANKACILIK
1923-1938 arasında ‘mevduat miktarı 57 kat, mudi sayısı 122 kat arttı. Milli bankaların toplam mevduattaki payı ‘yüzde 32’den yüzde 82 ye’ yükseldi.

-1925’te devlet sermayesi ile Sanayi ve Maadin Bankası kuruldu.İş bankası,Sümerbank,Etibank,Halk Bankası ile 1930’da T.C. Merkez Bankası kuruldu.Ve 1931’de 6127 kilo olan altın rezervi 1938 de 26.190 kiloya ulaştı.

SANAYİ
-Uşak,Turhal,Alpullu ve Eskişehir’de şeker fabrikaları Nazilli,Bünyan,Ereğli,Bursa ve Kayseri’de dokuma fabrikaları,Ankara’da çimento,Karabük’de demirçelik,Gemlik’de suni ipek fabrikaları ve Paşabahçe cam fabrikası kuruldu.

İlk uçak fabrikası 1926’da Kayseri’de kuruldu.1930’lu yıllarda dünyadaki en iyi avcı uçağı türünden birisi burada üretiliyordu.1937 yılında İstanbul’da kurulan diğer uçak fabrikasında da yolcu uçağı üretildi.

-Özel sektör tarafından üretilen mal değeri 1927 yılında 15 milyon lira iken 1932 yılında 154 milyon liraya çıktı.

TARIM
1927 yılında 210.794 olan pulluk sayısı 1936’da 410.365’e çıktı.Tarım kredileri de 1923’den 1938 e kadar 8 milyon liradan 41 milyon liraya yükseldi.1930 yılında 5.3 milyon ton olan tahıl üretimi 1938 yılında 8.4 milyon tona,endüstri bitkileri üretimi’de 351 bin tondan 704 bin tona çıktı.

-1923 yılından 1938 yılına,besin maddelerinin toplam ithalat içindeki payı 16.8’den yüzde 2,8’e geriledi’.

BÜTÇE VE BÜYÜME
1924-1938 arasında ‘11 bütçe denk’ bağlandı, 3’ü fazla ve sadece bir tanesi açık verdi.

-1923-1938 yıllarında büyüme ortalaması yüzde 8 oldu. Buna karşın büyüme ortalaması 1939-1950 yıllarında yüzde 1, 1950-1990 yıllarında yüzde 5, 1990-2002 yıllarında yüzde 2 ve 2002-2012 yıllarında 4,6 oldu.

ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN İNSAN
Türkiye işte o günlerden bugünlere geldi. Cumhuriyet dönemi çağın gereklerine uygun yeni insan yetiştirmeyi,akla ve bilime öncelik vermeyi,Anadolu aydınlanmasını,büyük kalkınmanın gerçekleştirmesini amaçlayan muhteşem devrimler yaptı.Atatürk devrimleri umutsuzluktan yepyeni,güçlü büyük bir Türkiye yarattı.Cumhuriyet rejimi bir devlet için kısa sayılabilecek süreye belki de beş-on kuşakta yapılamayacak işleri devrimleri sığdırdı.

YOK PAHASINA SATILDI
Yukarıda sıraladığımız Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri’nin yok pahasına ‘özelleştirme’ adı altında nasıl haraç mezat satıldığını kamuoyu bilmektedir.

CHP bu ülkeye çivi çakmadı ve 39 kez seçim kaybetti diyen Çorum AKP Milletvekili Salim Uslu’nun tarih bilgisinden yoksun olduğu görülmektedir. Cumhuriyeti kuran, ekonomik kalkınmayı ve kültürel devrimi yerleştiren partidir CHP.”
Son Güncelleme: 16.07.2014 22:02