Amatör balıkçılara uyarı

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, amatör balıkçılardan belirlenen kurallara uymalarını istedi.

Amatör balıkçılara uyarı

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, amatör balıkçılardan belirlenen kurallara uymalarını istedi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 23:36
Amatör balıkçılara uyarı

Amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için, ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edeceklerin avlanma usul ve esaslarını belirlemek maksadıyla 4/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğin yayınlandığını belirten Sarı, “İlimizde yapılacak olan Amatör Balık Avcılığında bahsedilen Tebliğ’de belirtilen kurullara uyulması gerekmektedir.” dedi

Tebliğ dönemi süresince Göçenovacığı, Çopraşık, Seyitnizam, Oruçpınar, Yeniyapan ve Kanlı göletlerinde avcılık yapılmasının yasak olduğunu kaydeden Sarı, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.

Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.

Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri, ok, yay, av tüfeği, yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir.

Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu olmamakla birlikte amatör balıkçı belgesi almak için istenilen evraklar şunlar:

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne (Amatör Balıkçı Belgesi İsteğini Belirtir) dilekçe, 1 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, döner sermaye makbuzu ( 37 TL).

Amatör balıkçılık maddi kazanç sağlanmaksızın, kurallar çerçevesinde, sadece spor ve dinlenme amacıyla iç sular ve denizlerde yapılan balıkçılık turizmi etkinliğidir. Amatör balıkçı doğa dostudur; doğanın korunmasına ve devamlılığın sağlanmasına, avlandığı bölgedeki hayvan ve bitkilere, bunların yaşama ve üreme ortamlarına gerekli özeni gösterir. Amatör balıkçı çevresindeki kişilerin bahsettiğimiz kurallara uyarak bu yöndeki gelişimine katkı yaparak, yaşanabilir bir dünya ve güzel bir gelecek çabalarına güç ve ümit verir.” (Haber Merkezi)