“Ali hekimliği uygulamasına son verilmesine izin vermeyiz”

Çorum Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mesut Yetkin, Aile Hekimliği uygulamasının sona erdirilmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi.

“Ali hekimliği uygulamasına son verilmesine izin vermeyiz”

Çorum Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mesut Yetkin, Aile Hekimliği uygulamasının sona erdirilmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi.

30 Haziran 2014 Pazartesi 22:45
“Ali hekimliği uygulamasına son verilmesine izin vermeyiz”
Çorum Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mesut Yetkin, Aile Hekimliği uygulamasının sona erdirilmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Dr. Mesut Yetkin, sağlıkta dönüşümün en önemli ayağı olan aile hekimliği uygulamasının; aile hekimlerini hastanelerde nöbetçi hekim dolgusu olarak kullanılmak istenmesinin yanında, en son TBMM Sağlık ve Plan-Bütçe Komisyonlarında kabul edilen yasa tasarısıyla, aile hekimlerine ASM ve TSM’lerde nöbet uygulamasının getirilmek istenmesiyle, bitirilme noktasına geldiğini kaydetti.

Her yıl hastane acil servislerine yapılan 90 milyon acil başvuru için gerekli ve gerçekçi önlemleri alamayanların, vatandaşlara sorumluluk veremeyenlerin, başarısız yönetim anlayışlarını gözden geçirmek yerine, bu başarısızlıklarını aile hekimleri vasıtasıyla kapatma yolunu tercih ettiklerini söyleyen Yetkin, “Bunun için aile hekimlerini hastanelerin acil servislerinde nöbet için görevlendirmişler, bu görev ifa edilmeyince şimdi de ASM ve TSM ‘ lerde nöbet görevi verilmek istenmektedir” dedi.

İkinci basamağın başarısızlıklarını, başarılı olan birinci basamağın üzerine yıkılmasına izin vermeyeceklerini belirten Çorum Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mesut Yetkin, açıklamasını şöyle sürdürdü: “2005 yılında Düzce’de pilot uygulama olarak başlayan Aile Hekimliği, 13 Aralık 2010’da tüm ülkeyi kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmıştır. Aile hekimi bireyin sağlık durumunu korumakla yükümlüdür. Yani aile hekimlerinin en öncelikli amacı koruyucu hekimliktir. Uygulamaya geçildikten sonra aile hekimlerinin özverili ve sorumluluk içinde yaptığı çalışmalar sayesinde ülke sağlık göstergeleri olumlu yönde değişmiş, anne ve bebek ölüm hızlarında ciddi oranda düşüşler kaydedilmiştir. Bu azalan oranlar bizim için çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de aile hekimliği sayesinde artık anneler bebekler ölmüyor, daha sağlıklı bir nesiller yetişiyor.

Türkiye’de aile hekimliği uygulaması ile aşılama konusu ciddiyetle izlenmekte, her birey aile hekimi tarafından yakından takip edilmektedir. Aile hekimliği uygulaması öncesinde, 2000 yılında aşılama oranları %80’ ler seviyesinde iken aile hekimliği uygulaması ile aşılama oranları % 97’lere kadar ulaşmıştır. Türkiye, aile hekimliğiyle, aşılama oranlarında yakaladığı başarılarla dünyada örnek ülkelerden biri haline gelmiştir. 2011 yılı verilerine baktığımızda Türkiye de ki aşılama oranının % 97 olduğu, Avrupa da aşılama oranının ise % 94 seviyelerinde kaldığı görülmüştür. Bütün bu koruyucu sağlık hizmetlerinin yanında aile hekimleri kolay ulaşabilir hekimler olarak, halkımıza tedavi edici sağlık hizmetlerini her zaman kaliteli olarak sunmaktadırlar.

Ülkemizde başarıya ulaşan Aile Hekimliği Uygulamasını temelden sarsarak, Aile Sağlığı Çalışanlarına yeni angaryalar getirilmeye çalışılmasını kınıyoruz. Bu ana kadar yaptığımız çalışmalar ile Türkiye’nin sağlık göstergelerini gelişmiş ülkelerden ileriye taşıdık. Bunu yaparken gelişmiş ülkelerdeki meslektaşlarımızdan 4 kat daha fazla çalıştık. Bu ülkeye tarihinde görülmemiş kalitede aile sağlığı merkezleri kazandırdık.

Bizler bu ülkeye hizmet eden onurlu Türk hekimleriyiz. Biz işimizi yapmak istiyoruz. Bizi artık ailenin parçası olarak gören hastalarımıza Uluslararası yasalarla belirlenmiş çalışma saatleri içinde, hizmet etmek istiyoruz. Angaryalarla boğuşmak istemiyoruz. Anayasal dinlenme hakkımız görmezden gelinerek getirilmek istenen, Adli nöbetler, Defin nöbetleri, Acil nöbetleri, ASM ve TSM nöbetleriyle ayda 320 saati aşabilecek bir çalışma şeklini kabul etmiyoruz. Aile Hekimliği Uygulamasındaki sorunları düzeltmenizden vazgeçtik; bari artık Aile Hekimliği Uygulamasına zarar vermeyin. “Nöbet” adı altında getirmeye çalıştığınız 2. basamak sağlık hizmetlerindeki çarpıklığı düzeltme çabalarınıza biz alet olmayacağız. Getirilmeye çalışılan adı ne olursa olsun, yeri nerde olursa olsun nöbet angaryasını kabul etmiyoruz. Biz bu ülkeye hak ettiği kalitede aile hekimliği hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Biz aile sağlığı çalışanları olarak görevimizi yapmaya devam edeceğiz”
Son Güncelleme: 30.06.2014 22:46