Ali Ekber Beyaz: “Kamu çalışanlarına Temmuz’da zam yok”

Eğitim Sen Çorum Şubesi Mali Sekreteri Ali Ekber Beyaz, Memur-Sen’in AKP hükümetiyle yaptığı 2014-2015 yıllarını kapsayan zam anlaşmasının işverenin de önerdiği rakamların altına düşerek, kamu çalışanlarına pahalıya mal olduğunu kaydetti. Temmuz’da kamu çalışanlarına zam verilmeyeceğini ifade eden Beyaz, enflasyon farkının da ödenmeyeceğini dile getirdi.

Ali Ekber Beyaz: “Kamu çalışanlarına Temmuz’da zam yok”

Eğitim Sen Çorum Şubesi Mali Sekreteri Ali Ekber Beyaz, Memur-Sen’in AKP hükümetiyle yaptığı 2014-2015 yıllarını kapsayan zam anlaşmasının işverenin de önerdiği rakamların altına düşerek, kamu çalışanlarına pahalıya mal olduğunu kaydetti. Temmuz’da kamu çalışanlarına zam verilmeyeceğini ifade eden Beyaz, enflasyon farkının da ödenmeyeceğini dile getirdi.

04 Temmuz 2014 Cuma 22:00
Ali Ekber Beyaz: “Kamu çalışanlarına Temmuz’da zam yok”
 Eğitim Sen Çorum Şubesi Mali Sekreteri Ali Ekber Beyaz, Memur-Sen’in AKP hükümetiyle yaptığı 2014-2015 yıllarını kapsayan zam anlaşmasının işverenin de önerdiği rakamların altına düşerek, kamu çalışanlarına pahalıya mal olduğunu kaydetti. Temmuz’da kamu çalışanlarına zam verilmeyeceğini ifade eden Beyaz, enflasyon farkının da ödenmeyeceğini dile getirdi.

Memur-Sen’in AKP hükümetiyle yaptığı 2014-2015 dönemi toplu görüşme sonrası 2014 yılı kamu çalışanlarına yapılan brüt 175 TL’lik artıştan 5434 sayılı kanuna tabi olanların 119,42 TL, 5510 sayılı kanuna tabi olanların ise 122,92 TL alacağını ifade eden Beyaz, şu açıklamayı yaptı:

“TÜİK verilerine göre 2013 Mayıs-2014 Mayıs tarihleri arası baz alınarak açıklanan enflasyon rakamları TÜFE’de % 9,66 ÜFE’de % 8,44’dür. Bu rakamlar karşısında 2014 yılı için yapılan ortalama % 5,38’lik maaş artışı eriyip yok olmuştur.

Ayrıca Türk-İş’in araştırmasına göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 1158,00 TL; yoksulluk sınırı ise 3772,00TL olarak tespit edilmiştir. Kamu çalışanlarının ortalama kazançları yoksulluk sınırının altındadır. Çalışanlar açlık ve yoksulluğa terk edilmiştir. Bize dayatılan bu zor koşulları asla kabul etmiyoruz.

Eğitim Sen olarak üyesi bulunduğumuz konfederasyonumuz KESK’in kamu çalışanları adına talepleri şunlardır:

Temel hak ve özgürlüklerin ve uluslararası sözleşmelerin gereği olarak; çalışma yaşamını ilgilendiren bütün konuların görüşüleceği, her sendikanın kendi üyeleri adına toplu sözleşme imzalayacağı ve anayasal hakkımız olan grevin teminat altına alınacağı bir yasal düzenleme hemen yapılmalıdır.

2014 yılı için kamu emekçilerinin, geçmiş dönemlerden bu yana süren refah kayıpları telafi edilmeli, enflasyon ve cari dönemin ekonomik büyümesinden verilecek adil bir payla temel maaşı 2.340 TL’ye yükseltilmelidir.

Kamuda sözleşmeli, taşeron v.b. farklı statülerdeki güvencesiz çalışmaya son verilmeli, tüm çalışanlar iş güvencesine kavuşturulmalıdır.

Kamu ve özel sektör dâhil tüm çalışanların ücretlerinin 1158,00TL olarak belirlenen açlık sınırına kadar olan kısmı vergiden muaf tutulmalı, üzerindeki miktar için vergi kesintisi %15 olarak sabitlenmelidir.

Tüm ek ödemelerin emekliliğe ve emekli aylığına yansıtılmalıdır.

Ek ödemeleri düzenleyen 666 Sayılı KHK ile yaratılan ücret adaletsizliği ve mağduriyetler giderilerek, aynı unvanda farklı kamu kurumlarında çalışan tüm kamu emekçilerine eşit ücret ödenmelidir.

Başta öğretmenler olmak üzere lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergeleri 3600'e, ön lisans mezunu olanların 3000'e çıkarılmalı, ek gösterge adaletsizliğine son verilmelidir.

Kadın kamu emekçilerine; başta görevde yükselme ve unvan değişikliklerinde olmak üzere çalışma yaşamında uygulanan ayrımcılığa, mobbinge, baskı ve şiddete son verilmeli, uygulayanlar hakkında etkili müeyyideler getirilmelidir.

0-6 yaş grubu çocuklar için en az 50 çalışanın bulunduğu işyerlerinde ve 50’den az çalışanın bulunduğu işyerleri için, SHÇEK ve Belediyeler bünyesinde, çalışma alanına yakın ücretsiz ve SHÇEK yönetmeliğine uygun ortak bebek bakım üniteleri ve kreşler açılmalıdır.

İdarenin sendikalar ve üyeleri üzerinde çeşitli yöntemlerle uyguladığı baskılar son bulmalı, ayrımcı politikalardan vazgeçilerek özgür örgütlenme ortamı sağlanmalı, haksız ve adaletsiz biçimde tutuklanan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

Kamu hizmetleri herkese parasız, eşit, nitelikli, ulaşılabilir bir yapıya kavuşturulmalıdır. Kamu hizmetleri işletmecilik esaslarına göre değil, toplumsal fayda gözeterek sağlanmalıdır.

Eşit, Özgür ve Demokratik bir gelecek için toplumun tüm örgütlü kesimlerinin taleplerinin dikkate alındığı ve bu kesimlerin temsiliyetinin sağlandığı bir mekanizma ile ortaya çıkacak yeni bir anayasa hazırlanmalıdır.

Eğitim Sen olarak KESK’in yukarıda belirtilen toplu sözleşme taleplerinin arkasında olduğumuzu ve bu konuda mücadele edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.”
(ÇORUM HABER)
Son Güncelleme: 04.07.2014 22:01