“Alacakların tahsilinde gerekli hassasiyet gösterilmeli”

İl Genel Meclisi Toplantısında İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. Maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince İl Özel İdaresi’nin 2017 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap ve işlemleri ile ilgili denetim kurulu tarafından hazırlanan rapor meclis üyelerine sunuldu.

“Alacakların tahsilinde gerekli hassasiyet gösterilmeli”

İl Genel Meclisi Toplantısında İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. Maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince İl Özel İdaresi’nin 2017 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap ve işlemleri ile ilgili denetim kurulu tarafından hazırlanan rapor meclis üyelerine sunuldu.

05 Nisan 2018 Perşembe 23:46
“Alacakların tahsilinde gerekli hassasiyet gösterilmeli”

Denetim Kurulu raporunu okuyan komisyon başkanı Mustafa Çelik, İl Genel Meclisi’nin denetim komisyonuna verdiği yetkiye dayanarak Çorum İl Özel İdaresi yatırımcı ve diğer birimlerinde yapılan denetimde İl Özel İdaresi birimlerdi tarafından yapılan harcamalarda mali mevzuata dikkat edilerek ödemelerin yapılması gerektiğini ayrıca harcamalar üzerinde yapılan denetimde tespit edilen eksiklerin genelde bilgi eksikliğinden kaynaklandığı, bu eksiklerin giderilmesi ve birimler arası uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti. Çelik “İl Özel İdaresi’nin alacaklarının tahsil edilmesi hususunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir. 2017 yılı gelir gerçekleşmelerine bakıldığında idari gelirlerin giderleri karşılamakta yeterli olmadığı, ileriki yıllarda mali sıkıntı yaşanmaması için idarenin yıllık performans planına göre hareket etmesi gerektiği, aksi takdirde idarenin gelecek yıllarda ciddi boyutta mali sıkıntı içine girebileceği görülmüştür

İl Genel Meclisi tarafından onaylanan performans programındaki işlerin %91 oranında gerçekleştiği ülke geneline bakıldığında Çorum İl Özel İdaresi’nin 2017 çalışmalarının başarılı olduğu, İl Genel Meclisi’nde belirlenen performans planı doğrultusunda, ilgili yatırımcı müdürlüklerin planlanan işleri başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği kanaatine varılmıştır” dedi.

(Erkan BAYATLI)