"Aile Hekimlerinin ödenek sorunu çözüm bekliyor"

Genel Sağlık İş Çorum İl Temsilcisi Yalçın Çiftçi, iş yükü her geçen gün artan aile hekimlerinin; kira, personel maaşları, elektrik-doğalgaz gibi ödemekle yükümlü oldukları mali yükleri de giderek büyüttüğünü ifade etti

"Aile Hekimlerinin ödenek sorunu çözüm bekliyor"

Genel Sağlık İş Çorum İl Temsilcisi Yalçın Çiftçi, iş yükü her geçen gün artan aile hekimlerinin; kira, personel maaşları, elektrik-doğalgaz gibi ödemekle yükümlü oldukları mali yükleri de giderek büyüttüğünü ifade etti

18 Ocak 2019 Cuma 20:55
"Aile Hekimlerinin ödenek sorunu çözüm bekliyor"

Aile Hekimlerinin hizmet verdikleri binaların kira ücretlerine yüzde 46’ya varan oranlarda zam yapıldığını belirten Çiftçi, yine Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan personelin maaş ve sigorta giderlerinin, asgari ücretteki yüzde 26 oranındaki artışla beraber yükseldiğini kaydetti.

Devletin alacaklı olduğu her türlü vergi, resim ve harç oranlarının belirlenmesine esas alınan yeniden değerlendirme oranının 2018 yılı için % 23,73 olarak ilan edilirken zamlı tarifenin de 2019 yılı itibariyle yürürlüğe girdiğini dile getiren Çiftçi, yapılan zamlarla birlikte her türlü harcaması bu oranlarda yükselen aile hekimlerine ödenen cari ödemelerde sadece yüzde 10,7 oranında artışa gidildiğine dikkat çekti.

Aile hekimliği harcamalarında en önemli giderin, kira, personel, elektrik-yakıt, tıbbi ve elektronik sarf malzemeleri olduğunu ifade eden Çiftci, son bir yılda bu ödemelerde meydana gelen artış oranının, bu giderler için yapılan cari ödeme artış oranının çok üzerinde olduğunu söyledi.

Cari gider ödemelerine yapılan artışın yeterli olmaması nedeni ile aile hekimlerinin, cari giderlerini emeklerinin karşılığı olarak ödenen maaşlarından ödemek zorunda kalacaklarını ifade eden Yalçın Çiftçi, “Aile hekimlerinin mevcut gelirlerini koruyabilmeleri için cari giderlere öncelikle bu harcama kalemlerindeki artış oranını karşılayacak seviyede zam yapılmalıdır.

T.C. Anayasası’nın 55. Maddesinde açıkça ücretin emeğin karşılığı olduğu belirtilmiştir. Aile hekimine emeğinin karşılığında ödenmesi gereken ücretin Aile Sağlığı Merkezinin cari giderleri için harcanmak zorunda kalması bu haliyle açıkça Anayasa’ya aykırıdır. Ayrıca sahada özveriyle görev yapan Aile Hekimlerinin motivasyonunu ve çalışma azmini kırmaktadır.

Aile hekimlerimiz cari giderlerinin bir an önce oldukça yükselmiş olan bu giderlerini karşılayacak seviyede arttırılmasını beklemektedirler. Günümüz ekonomisindeki sıkıntılı durumun sorumlusu aile hekimlerimiz olmadığı için bu sorunun çözümünde de onlardan fedakârlık beklemek kabul edilemez. Vatandaşlarımıza hizmet sunumu nedeniyle yapılan harcamaların giderlerini kendi maaşlarından karşılamalarını beklemek haksız ve hukuka aykırıdır. Genel Sağlık-İş olarak binlerce aile hekimimizin bu konuda haklı beklentilerinin bir an önce karşılanmasını talep ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)